Farfars slægt

Velkommen til vores hjemmeside

slægtsforskning - genealogy
min farfars slægt - my grandfather and his ancestors


  Olde
  Nr. 8 Hans Theodor Sinius Rømer, 1838-1904,  gdm. 18. vornedegård Bakkegård, Østerlars, Bornholm 1882 - 1900. Efter 1855 emigreret til USA, hvor han ejede en guldmine ved Central City i Colorado, USA, hvor han vistnok giftede sig. (Hans bror giftede sig med søsteren, hele efterslægt kendes). Datteren Sandrine Karoline Marie Rømer er født 26/3 1875 i Black Hawk, Colorado, USA. Datteren Katrine Sophie Rømer er derimod født i Ø. Lars 12/8 1883, død 13/8 1883. Den lille familie må derfor være hjemvendt i perioden 1875-1883. Præcis hvornår ved jeg ikke.
  I familien lever den historie, at han ganskevist ikke fandt ret meget guld (jeg har stadig en guldring, der går i arv i slægten fra far til ældste søn), men at der blev fundet guld i større mængder kort efter, at han havde solgt den. Stillet overfor dette skulle han have sagt: "Jamen det var jo ikke Guds vilje, at jeg skulle finde det". 10
  Nr. 9 Sofie Marie Dam, 1853-87. Traf sin mand i USA. Hendes søster Sandrine Caroline Dam, f. 20/12 1854 i Allinge giftede sig med mandens bror Peter Rømer.

  Tip1
  Nr. 16 Peder Koefoed Rømer, 1806-54, Løjtnant, Proprietær, Store Hallegård, Olsker,  og flere andre siden, sidst vist Clemensker sogn. Jeg har stadig hans Psalmebog.
  Nr. 17 Karna Margrethe Ødbergsen Sommer, 1808-1865.
  Nr. 18 Carl Jensen Dam, 1821Øster Sundby, - 1899 i Olsker, tømrer i Allinge, siden gdr. 35. sg. Dalegård, Olsker fra 1869. Æ. opl. 1860-70 Adskillige net-indlæste kilder har ham født i Arnager, men det er en læsefejl. Det er Amager, hvilket er nemt at tage fejl af, når det er håndskrift. Men han står i kirkebogen i Øster Sundby.
  Nr. 19 Martha Margrethe Kofod, 1824 - 1886. Flyttet fra mand og børn ml. 1860 og 1870, boende i Rønne. separeret 1860-70, skilt siden. Betegnes 1880 som sindssyg. 

  Tip2
  Nr. 32 Anders Kofoed Rømer, 1768 - 1843, Kaptajn (bornhomske milits), proprietær, St. Hallegård, Olsker. Siden Allinge.
  Nr. 33 Anna Marie Koefoed, 1747 -1849, g. første gang med nr. 158 Hans Conrad Christensen. 4 børn i ~1, 6 børn i ~2.
  Nr. 34 Hans Ødbergsen Sommer, 1771? - 1847, gårdmand, 10 vg. Ibsker, Brændesgård. Adskillige effekter stadig i slægtens eje.
  Nr. 35 Sidsele Pedersdatter, 1769 - 1825.
  Nr. 36 Jens Dam, c. 1786 - hvor og hvornår død?, figurerer i Tårnby kb, boede i Sundby Øster. Stammer fra Bornholm, sønnen rejser derover igen.
  Nr. 37 Ellen Kirstine Jørgensdatter, 1784 i Åkirkeby - ? Hvor død?
  Nr. 38 Hans Madsen Kofod, 1794 Poulsker. + 1853 Rutsker, da daglejer ved 8. sg.. Jeg har endnu ikke fundet ud af hans adkomst til slægtsnavnet Kofod (som hans bror iøvrigt også kalder sig). I Bidstrup findes han ikke. Enhver oplysning modtages med glæde. Det er bl.a. hans brug af slægtsnavnet, der har forsinket opklaringen af hans herkomst i et par årtier. Indtil oldeforældrene er der ingen Kofod.
  Nr. 39 Kirstine (Margrethe?) Rasmusdatter, 1797 - ?


  Tip3
  Nr. 64 Anders Christensen Rømer, 1707 -1788, kaptajn til 3. vg. Knarregård (Rømeregård), Rutsker.
  Nr. 65 Karen Kirstine Koefoed, 1742 - 1824. Gift 21 år gl. med den da 57-årige ACR.
  De havde 9 børn, hvoraf 8 drenge, som alle var officerer:

   1. Christen Rømer, 16. sg. Tyskegård.
   2. Jens Koefoed Rømer, forfar til Gyldengårdslinien.
   3. Anders Koefoed Rømer, nr. 32.
   4. Hans Rømer, som anlagde Almindingen. (ingen nulevende efterkommere). Bornh. Saml. 1916: Hans Rømer og Almindingen.Et sæt skriveredskaber, gave fra kongen, er stadig i slægtseje.
   5. Peder Koefoed Rømer (+ nulevende efterkommere).
   6. Lars Bjerregaard Rømer, + ugift.
   7. Ole Koefoed Rømer, ligesom 2. forfar til Gyldengårdslinien.
   8. Christian Rømer, arver som yngste søn i overensstemmelse med bornholmsk skik  slægtsgården, Knarregård.
  Nr. 66 Mads Koefoed, 1742 - 1820, Dragonkaptajn, Proprietær til 53.sg. Simblegård, Clemensker, siden 40. sg. Baasegård i Rutsker.
  Simblegård ejes idag af hans 3xtipoldesøn.
  ~2. Gyde Cathrine Agerbech. Personlig beskrivelse Bornh. Saml. 1917 s. 107 ff.
  Nr. 67 Anna Margrethe Piil, 1740 - 1775.
  Nr. 68 Ødberg (Ødber) Olsen Sommer, 1723 - 1797, 33. sg. Poulsker fra 1757, siden 10. vg. Brændesgård, Ibsker (idag forlystelseshave).
  Nr. 69 Bodil Andersdatter, 1731 - 1796. Det var hendes 2. ægteskab.
  Nr. 70 Peder Hansen Kruse, e.1739 - 1818, gdm. 12 sg. Krusegård, Øster Marie.
  Nr. 71 Karen Andersdatter, e. 1739- 1771 - ?
  Nr. 72 Carl Carlsen, c. 1761 - ?, gdm. 6. sg. Nørregård, Rø.
  Nr. 73 Sille Jensdatter, eller Sidsel Marie, ? - ?
  Nr. 74 Jørgen Hansen, f.c. 1749, FT 87 Åkirke Kbst. ~ 1781 m. nr. 75 i Åkirkeby.
  Nr. 75 Karen Kirstine Christiansdatter, f.c. 1761
  Nr. 76 Mads Andersen, c. 1762 kaldes også Mads Andersen Møller og Møller Mads Andersen i Poulsker, hvilket antyder, at Møller er et erhverv og ikke et navn. 1797 29. sg. Boesgård, Pedersker. Gården overtages 1808 af en Mads Nielsen Kofod. Nogen sammenhæng kender jeg ikke.
  Nr. 77 Karen Nielsdatter, 1760 -
  Nr. 78 Rasmus Mortensen, c. 1761 - 1805, gdm. 2. vg. Hæslegård, Olsker
  Nr. 79 Martha Magdalene Hansdatter, 1774 - 1844.


  Tip4
  Nr. 128 Christen (Christian) Rømer, c. 1685 - 1754. Ejede først 42. sg. Strangegård i Clemensker. 1738 overtog han og 1742 arvede han som yngste søn fædrendegården Rømeregård i Vestermarker (Knarregård). Den kaldes med god føje Rømeregård, da den i hundrede år havde været i slægtens eje.
  Nr. 129 Bodil Michelsdatter, 1685 - , f. i V. Marie.
  Kirstine Hintzesdatter anføres af K. Thorsen at være hans hustru. Det har jeg ikke fundet andre beviser for, og K. Thorsen er ikke altid lige troværdig.
  Bodil Michelsdatter er derimod Kures bud, ligesom FS har hende.
  Nr. 130 Peder Hansen Koefoed, 1711 - 1782, kaptajn til 57. sg. Koefoedgård i Vestermarie.
  Nr. 131 Margrethe Larsdatter, 1723/4 - 1788.
  Nr. 132 Hans Koefoed, 1704 - 1785, sandemand, Proprietær til 53. sg. Simblegård i Clemensker.
  Nr. 133 Anna Koefoed, 1703 - 1772.
  Nr. 134 Hans Hansen Piil, ? - 1748, skovrider til 69. sg. Pilegård i Clemensker.
  Nr. 135 Anna Koefoed, 1705 - 1768. 10 børn.
  Nr. 136 Ole Mogensen Sommer, c. 1690 - 1743. 1717 29.sg. Bodilsker, siden 33. sg. Sommergård Poulsker, ifgl. Fort. o. Bornh. Gd. 1737.
  Nr. 137 NN. To navne er mest i spil: Lisbeth Mouritsdatter og Kirstine ??. Navnet er uvist, men hun er gift 2. gang med Christopher Andersen, som købte 10. vg. Brændesgård Ibsker 1763.
  Nr. 138 Anders Pedersen Fyhn, 1701 - 1756, gdr. 13. sg. Knudsker, erhverver den 1730 fra faderen. Den glider ud af slægten indtil en
  datter siden generhverver den.
  Nr. 139 Gundel Hansdatter, ? - 1760.
  Nr. 144 Carl Jensen, 17. sg., Rø.
  Nr. 145 Kirstine Hansdatter.
  Nr. 146 Jens Jensen Dam, c. 1729 - 171 - , fisker, Neksø.
  Nr. 147 Karen Frederiksdatter, c. 1719 - e. 1787.
  Nr. 150 Christian Jensen, smed i Åkirkeby, f.c. 1708, lever FT 1787 Åkir. Kbst. og er enke. ~ 1741 m. nr. 151 i Åkirkeby
  Nr. 151 Ellen Ibsdatter, 1721- før 1787.
  Nr. 156 Morten Jacobsen, c. 1729 - 1805, 2. vg. Hæslegård, Olsker.
  Nr. 157 Kirstine Rasmusdatter, 1722 - 1787.
  Nr. 158 Hans Conrad Christensen, 1753 - 1798, St. Hallegård, Olsker. (Han er sønnedattersøn af Nr. 268 Hans Christensen Piil og bidrager ved en 2-generationers forskydning til en vældig forvirring i tavlerne. Jeg bliver min egen farfars 1/64-fætter! For at det ikke skal være nok, gifter han sig 2~ med Nr. 33 Anne Marie Koefoed. Jeg stammer således fra hans børn af første og hendes børn af andet ægteskab, men ikke fra deres fælles børn. Slægtsforskning kan ind imellem være ret så besværlig!)
  Nr. 159 Magdalene Monsdatter, 1736 - 1787, fra Risegård i Rutsker, 1~ Hans Adolphsen, Aahalsegaard, ca. 1704 - 1771. I ægteskabet med Hans Adolphsen 2 døtre. Aahalsegaard afhændes samme år, som hun gifter sig med Nr. 158, i 1772. 8.


  Tip5
  Nr. 256 Hans Hansen Rømer, c. 1654 - 1742, løjtnant, 1691 ejer af 52. sg. i Vestermarker, senere kaldet Rømeregård.
  Se slægten Rømers ældre led.
  Nr. 257 Birgitte Piil, søster til nr. 268, Hans Christensen Piil.
  Nr. 258 Michel Jensen, 1647-1717, f. i Vester Marie, død i Knudsker.FS
  Nr. 259 Bente Mogensdatter, 1651 V. Marie - 1693 V. Marie. FS
  Nr. 260 Hans Jensen Koefoed, 1664 -1741, (1~ Kirstine Koefoed, søster til Nr. 264). Søn af Bornholms befrier, Jens Pedersen  Koefoed. Bror til Nr. 266.
  Nr. 261 Karen Jensdatter Bohn, ? - 1726, søster til den russiske general Herman Jensen Bohn.
  Nr. 262 Lars Monsen, 1701 - 1771. 9. vg. Bjerregård.
  Nr. 263 Margrethe Hansdatter Bidstrup, 1697 - 1770.
  Nr. 264 Jørgen Hansen Koefoed, 1677 - 1737, 23. sg. Koefoedgård i Vestermarie.
  Nr. 265 Kirstine Christophersdatter Hansen, 1684 - 1728.
  Nr. 266 Jørgen Jensen Koefoed, 1667 - 1709. Søn af Bornholms befrier Jens Pedersen Koefoed og bror til Nr. 260.
  Nr. 267 Cathrine Jochumsdatter Thiesen, 1669 - 1739.
  Nr. 268 Hans Christensen Piil, ? - 1733. 1688 udnævnt til Bornholms første holzførster.
  Nr. 269 Maren Koefoed, 1659 - 1744.
  Nr. 270 Mads Hansen Koefoed, 1657 - 1735. St. Almegård, Knudsker.
  Nr. 271 Anna Pedersdatter Lesler, 1674 - 1738.
  Nr. 272 Mogens Hansen Sommer, 1647 - 1695, 33. sg. Sommergård, Povlsker. (Måske er vi ved at komme ud på lidt tynd is med Nr. 272 og 273. Jeg leder stadig efter sikre beviser).
  Nr. 273 Karen Mortensdatter.
  Nr. 276 Peder Andersen Fyhn, 1665 - 1749, 13. sg. Knudsker.
  Nr. 277 Bodil Nielsdatter, 1659 - 1734.
  Nr. 278 Hans Pedersen, 1682 - ?, 18. sg. Sandemandsgård, Knudsker.
  Nr. 279 Karen Zandersdatter, 1679 - 1733.
  Nr. 288 Jens Jensen, - 1727, 35. sg., Østerlars. FS
  Nr. 289 Anne Hansdatter, - 1727 -, 1' Carl Larsen, 28. sg. Knudsker. FS
  Nr. 290 Hans Pedersen, - 1737 -, 1. sg. Ibsker. FS
  Nr. 291 Magdalene Hansdatter, c. 1690 - 1737. FS
  Nr. 292 Jens Poulsen Dam, + 1759, 22. sg. Ibsker, Rågelund. FS
  Nr. 293 Anne Esbersdatter, + 1763. FS
  Nr. 294 Friederich Larsen? FS
  Nr. 295 Karen Hansdatter? FS
  Nr. 302 Jep Larsen, 1687 - 1733, gdr. 12. vg. Piberegård, Åker, fra 1719.
  Nr. 303 Karen Hansdatter.
  Nr. 312 Jacob Pedersen, 1662 - 1733, 25. vg. Valnøddegård, Olsker.
  Nr. 313 Giertrud Andersdatter, ? - 1753.
  Nr. 316 Chresten Hansen Piil, 1707 - 1776, St. Hallegård, Olsker.
  Nr. 317 Martha Margrethe Nielsdatter, 1720 - ?
  Nr. 318 Mogens Larsen, 1715 (måske allerede 1697)- 1777, 33. sg. Risegård, Rutsker.
  Nr. 319 Margrethe Hansdatter, 1715 - 1794.


  Tip6
  Nr. 512 Hans (Jensen?) Rømmer. Gårdejer 52. sg. Rømeregård, Vestermarie. Hustruen er ukendt.
  Nr. 514=536=2532, Chresten Pedersen Piil,  ? - 1678, sergent i 3. landkompagni, V. Pilegård, Clemensker. Sandemand.
  Nr. 515=537=2533 Karen Andersdatter, + 1699.
  Nr. 518 Mogens (Mons) Jensen, 1623-1681, begge Nyker; 13. gård (sg. eller vg.?) Nyker. ~1 med N.N. 1649, ~2 med Nr. 519 i 1654, ~3 med Karen Ibsen i 1680 FS
  Nr. 519 Karen Hansdatter, 1632-før 1680. FS
  Nr. 520=532 Jens Pedersen Koefoed, 1628 - 1691. Bornholms befrier, men vist egentligt en hidsig bandit. Der findes så meget stof om ham, at det ikke er nødvendigt at bringe det her. Han fik 24 børn, 21 med den første hustru, nr.521 og 3 børn med ~2 Elisabeth Akeleje.
  Nr. 521=533 Margrethe Sandersdatter Lesler, 1635 - 1678.
  Nr. 522 Jens Hansen (Struve),
  Nr. 523 Barbara (Mortensdatter?) Bohn
  Nr. 524 Mons Madsen, 1668 - 1707, 35. sg. Dalegård, Olsker, som siden ejes af nr. 18 Carl Dam uden at der iøvrigt er forbindelse mellem dem.
  Han var gift med sin halvbrors (nr. 1050 Jens Michelsen) datter. Hans mor er hans kones farmor.
  Nr. 525 Margrethe Jensdatter, 1671 - 1722.
  Nr. 526 Hans Jensen Bidstrup, 1645 - 1729, 33.-34. sg. Søegård, Vestermarie.
  Nr. 527 Ellen Nielsdatter, 1655 - 1743.
  Nr. 528=528=540 Hans Madsen Koefoed, 1634 - 1704, stammer fra begge de 2 bornholmske Koefoed-slægter.
  Nr. 529=529=541 Karen Clausdatter Kjøller, c.1636 - 1693.
  Nr. 530 Christopher Hansen  3
  Nr. 531 Barbra Andersdatter?
  Nr. 532 og 533=520 og 521.
  Nr. 534 Jochum Thiesen, købmand i Svaneke
  Nr. 535 Margrethe Clausdatter Kjøller
  Nr. 536 og 537= 514 og 515
  Nr. 538 Hans Pedersen Koefoed, c.1627 - c.1681, 1673 borgmester i Rønne. Bror til Jens Koefoed.
  Nr. 539 Mette Absalonsdatter Bagge, + 1690. Det er sandsynligt, at hun har forbindelse til den bornholmske adelige Bagge-slægt (BSXVI, s. 152), men jeg kender den ikke.
  Nr. 540 og 541=528 og 529.
  Nr. 542 Peder Sandersen Lesler, + 1688, proprietær, St. Kyndegård, Nyker.
  Nr. 543 Martha Jensdatter Sode, 1647 - 1697.
  Nr. 552 Anders Hansen Fyhn, + 1690, gdr. 13. sg. Fynnegård, Knudsker.
  Nr. 553 Lisbeth Pedersdatter, + 1678. Hun kan meget vel være datter af Peder Hansen Koefoed og søster til Jens Pedersen Koefoed. Peder Hansen Koefoed ejede Fynnegård indtil han blev dømt for landsforrædderi og mistede alt sit gods. Forinden havde slægten gjort alt muligt for at fordele godset på dens andre medlemmer. Man ved, at Peder Hansen Koefoed havde flere børn end man kender navnet på. Heriblandt kan meget vel være en Lisbeth.
  Det er vel tvivlsomt, om det nogensinde kan bevises, men nu er det da luftet!
  Nr. 556 Peder Jensen, 43.sg. Vestermarie.
  Nr. 558 Zander Monssen, 1650 - 1686, 18. sg. Sandemandsgård, Knudsker.
  Nr. 559 Gunhild Hansdatter, 1639 - 1727.
  Nr. 576 Jens Rasmussen, c. 1657 - 1733, 49. sg. V. Marie.                         Nr. 576-587: FS og Kure
  Nr. 577 Elisabeth Jensdatter, c. 1660 - 1715.
  Nr. 582 Hans Hansen Holst, + 1696, 62. sg. Ø. Marie.
  Nr. 583 Karen Ipsdatter, + 1750, ~2 Lars Larsen.
  Nr. 584 Poul Jensen, + 1724, 50. sg. V. Marie, Kantedamsgård. Måske derfra slægtsnavnet Dam kommer???
  Nr. 585 Karen Olsdatter, + 1723.
  Nr. 586 Esber Pedersen, + 1727, 64. sg. V. Marie, ~2 Kirsten Andersdatter.
  Nr. 587 Boel Larsdatter, + 1715.
  Nr. 604 Lars Mortensen, 1685 12. vg. Piperegård, Åker. ~ 1672 m. nr. 605 i Åker. Kure og www.kirkebog.dk
  Nr. 605 Boel Ibsdatter.
  Nr. 606 Hans Christensen, 1661 - 1732, 1. sg. Stubbegård, Åker. Kure og www.kirkebog.dk
  Nr. 607 Judith Mogensdatter, + 1703
  Nr. 624 Peder Rasmussen.
  Nr. 625 Elsebeth Jacobsdatter.
  Nr. 626 Anders Larsen Smid, + 1721, 13. sg. Smedegård, Olsker.
  Nr. 632 Hans Madsen, 1679 - 1748, 21. sg. Langemyregård, Åker.
  Nr. 633 Mette Hansdatter Piil, 1678 - 1748.
  Nr. 634 Niels Nielsen, 1688 - 1721, St. Hallegård, Olsker.
  Nr. 635 Agnete Sode.


  Tip7
  Nr. 1024 Jens Rømmer, -1633-, gdr. Rømeregård. 1633 betalt lensmanden kendelsespenge af en gård i Vestermarker sogn (muligvis Rømeregård).
  Nr. 1028 Peder Christensen, + 1665, sandemand, 69.sg. Vestre Pilegård, Klemmensker. 1622. 1655 benævnt "forrige sandemand".
  Nr. 1029 Karen Jensdatter, sands. ~1 Ared Pedersen, som døde kort efter, ejer af 69. sg. V. Pilegård, Klem.
  Sønnen Hans Aredsen rejste trods afkald 1632 sag mod moderen 1652, men tabte.
  Nr. 1040=1064=1076= 1106? =3448 Peder Hansen Koefoed, 1598 - 1648, kaptajn, rådmand og senere borgmester i Rønne. Overgav 1645 øen til den svenske general Wrangel, dømt herfor til at undvige riget, men benådet 1649. (Danske Mag. 1.R.V, s. 44 og Skånske Reg. Nr. 6. fol. 68) . Hans gods blev konfiskeret, men inden da havde slægten fordelt det på konen og de 15 børn, hvoraf kun 7 kendes (se Nr. 553). Litt. se især: 5)
  Nr. 1041= 1065=1077= 1107? =3449 Elisabeth Madsdatter Ravn, c. 1605 - 1685.
  Nr. 1042=1066= 1084? Sander Lesler, + 1639, borgmester i Hasle. Svoger til nr. 1056 Mads Koefoed, men hvordan? Slægten stammer muligvis fra Skotland.
  Nr. 1043=1067= 1085? Sidsel ....
  Nr. 1044 Hans Jensen, ridefoged, -1630-, siden bosat Kristianshavn. Stor købmand og ejendomsbesidder.
  Nr. 1046 Herman Mortensen Bohn, + 1668, 1648 rådmand i Rønne, 1664 borgmester. Seglmærke: kaffegren med blad og bønner, siden optaget i hans østrigske efterkommeres friherrelige adelsskjold.
  Nr. 1047 Barbra Jørgensdatter.
  Nr. 1048 Madtz Ibsen, 1622 - 1705, 5. sg. Happedam, Olsker. Han er muligvis den Madtz, der ifgl. Kure overtager 35.sg. Olsker 1644. ~2. Kirstine Jensdatter.
  Nr. 1049=2101 Ingeborg Torsteinsdatter, c.1618/25 - 1671, gift 3 gange, ~1 nr. 2100 Michel Hansen, + 1643, ~2 Jens Hansen, bror til Michel Hansen, + 1662, ~3 nr, 1048.
  Nr. 1050 Jens Michelsen, f. før 1644 - 1691. Erhverver 1663 35. sg. Dalegård, Olsker.
  Nr. 1051 Karen Nielsdatter, + 1685.
  Nr. 1054 N. Hansen, Allinge.
  Nr. 1056 Mads Koefoed, + c.1646. Proprietær til 23. sg. Koefoedgård i Østermarie, som han købte af bror Oluf..
  Nr. 1057 Karrine Hansdatter Koefoed.
  Nr. 1058 Claus Christensen Kjøller.
  Nr. 1059 Bodil Svendsdatter.
  Nr. 1064-1067=1040-1043
  Nr. 1070 Claus Hansen Kjøller?
  Nr. 1071 Margrethe Simonsdatter?
  Nr. 1072 Peder Christensen,
  Nr. 1073 Karen Jensdatter,
  Nr. 1076-1077=1040-1041
  Nr. 1080-1083=1056-1059
  Nr. 1084-1085=1042-1043?
  Nr. 1086 Jens Hansen Sode, + 1654, sognepræst til Hasle og Rutsker. Skal have været fra Skåne. Stamfader til Sode-familien
  Nr. 1087 Michel Olufsens enke. Han var forgænger for nr. 1086 Jens Hansen Sode i embedet.
  Nr. 1174 Lars Mortensen. FS
  Nr. 1175 Gunnel Aritsdatter. FS
  Nr. 1214 Mogens Jensen, + 1681, 13. sg. Nyker Buldergård. Kure og www.kirkebog.dk
  Nr. 1215 Karen Ibsdatter.
  Nr. 1264 Madtz Madtzen, + 1690.
  Nr. 1265 Karen Pedersdatter, + 1684?
  Nr. 1266-1267=268-269
  Nr. 1268 Niels Nielsen, 9. sg. Bridsengård, Olsker.
  Nr. 1269 Maren Jørgensdatter.
  Nr. 1270 Jacob Jensen Sode, + 1693, præst i Olsker. Er han søn af nr. 1086?


  Tip8
  Nr. 2048 Mads Remmer,  - 1617/18, Rømeregård; myrdet. Hans drabsmand blev henrettet 1618.
  Nr. 2080=2114=2128=2152=2162=6896 Hans Koefoed til Blykobbegård, Nyker (Blikaabegaardt). Stamfar til Koefoed-slægt A ( Bidstrup ). Hustruen er ubekendt.
  Nr. 2058=2146 Jens Jespersen, første kendte ejer af 69.sg. V. Pilegård i slutningen af 1500-tallet og til1610. Fra 1610 ejes gården af Ared, Datteren Karens mand?
  Nr. 2082=2130=2154=6898 Mads Ravn. Kun navnet kendes og kun fra datterens ligsten i Rønne Kirke. Ifgl. Jørgen Klindt er Mads Ravn borgmester.
  Nr. 2092 Morten Henningsen Bohn, 1629-30 byfoged i Rønne. Ifgl. indskrift på døbefond i Rønne Kirke rådmand i Rønne 1640, hvilket han endnu er i 1648.
  Nr. 2100 Michel Hansen, + 1643, 35. sg. Dalegård, Olsker.
  Nr. 2101=1049.
  Nr. 2112=2160 Peder Koefoed, 1548 - 1616, bomærke i sit segl (sandsynligvis kofod´en, som Koefoedgård- Koefoed´erne brugte. Det gjorde bl.a. hans bror Esbern). Boede på 23. sg. Koefoedgård i Øster Marie, men kalder sig "til Baggisgaardt" efter købet af Baggesgård i 1606, som også indbragte ham en frimandstitel. ~1 med Elisabeth Gagge, men hun og 5 børn døde 1585. ~2 med Inger Pedersdatter. Hendes fader kendes ikke med sikkerhed. Bl.a. har været foreslået Peder Hansen Uf, men man kender kun 2 døtre og heriblandt ingen Inger. Margit Tobberup har (mundtlig beretning) en spændende teori om illegitim afstamning fra Jørgen Munk, bl.a. pga. en arvesag, men jeg har ikke set det endelige bevis herpå endnu.
  Nr. 2112 =2160 Inger Peder Hanssensdatter er således en mulighed.
  Nr. 2114=2080.
  Nr.2116 har igen og igen været anført at være Christen Clausen Kjøller, men Margit Tobberup har påvist, at det ikke kan passe, og dermed falder den meget kendte og interessante, men altså også forkerte, linie til Karl d. Store (jeg har den fra Henning Jensen). Men det kan være, at vi som kompensation får Inger Peder Hansensdatters lige så spændende afstamning.
  Nr. 2117 er dermed heller ikke Margrethe Mogensdatter Uf  til Skovsholm.
  Nr. 2430 Jens Hansen, + 1676. 1651 39. sg. Hakonsgård, V. Marie og 1662 43. sg. St Gadegård, V. Marie. Forgængeren på Hakonsgård hed Hans Pedersen, men der er ikke i Kure nogen angivelse af slægtskab. Kure


  Tip9
  Nr. 4096 Hans Remmer, - 1572 - 1581 -.
  Nr. 4200 Hans Michelsen, 1553 - 1626, 31. sg. og 5. sg. Olsker.
  Nr. 4224 Poul Koefoed, -1545- . Stamfader til Koefoed-slægt B ( Bidstrup og Jørgen Klindt )
  Nr. 4225 Jep Hansens datter.


  Tip10
  Nr. 8192 Hans Remer (Reymer). Se siden om slægten Rømers ældste led.
  Nr. 8368 Herman Bohn, købmand 1586, rådmand 1604 og 1609 i Rønne.
  Nr. 8369 .... Henningsdatter Gagge - er yderst usikker. Slægtskabet kan formodes, fordi Henning og Klaus Bohn erhverver Gagge´rnes gravsted 1622, sandsynligvis ved arv, og da efter moderen. En søn er opkaldt efter morfaderen Henning Gagge - hvis det altså er ham, der er morfar. Hun er ud af slægten Kames/Kamb.

  Litteratur og kilder:
  1. Jul. Bidstrup: Slægterne Koefoed A og B.
  2. Bornh. Saml. 1916 s. 49 ff. (om Rømer), 1918 s.131.
  3. Kure: Bornholmske Gaarde, 4 bind, LA-Sj. NB! overalt, hvor gårdnavn eller nummer er anført, er Kure også brugt som kilde, men det er ikke anført systematisk. I øvrigt bør man altid sikre sig oplysningerne sikret på anden vis også, da Kure kan være unøjagtig eller fejlagtig her og der .
  4. Gårdtavlen på Rømeregård.
  5. Jørgen Klindt: På spor af de første Kofod´er. Dette er et hovedværk om slægten Kofod! Simpelthen et "must".
  6. K. Thorsen: håndskreven slægtstavle for slægten Rømer (dog kun en del af den). Thorsen må anses for en usikker kilde.
  7. Stamtavle over den bornholmske familie Bohn.
  8. Opl. fra Jan Hansen, (katja.hansen@get2net.dk).
  9. Bjarne Anker Kofoeds database for bl.a. Familien Kofoed (men også mange andre). Righoldig kilde til slægtsrelationer.
  10. Bjarne Holm Bidstrup: Anker & Bidstrup (meget righoldig kilde, både familieskaber og mange andre oplysninger om Bornholm, gode links
  FS: Family search,
  Litteraturlisten er meget større og vil blive opdateret løbende, men der eksisterer så meget bornholmsk slægtshistorisk materiale, at listen næppe bliver komplet. Enhver ny kildehenvisning modtages med tak.
  Her er et par gode links:
  Bornholmske kirkebøger indtil 1814: http://www.kirkebog.dk/
  Bornholms slægts- og lokalhistorisk forening http://www.bslf.dk/ - bl.a. Kures gårdfortegnelse (som kan søges på både gårdnavn, nummer og ejernavn). Foreningen har udgivet en CD med mange værdifulde oplysninger, bl.a. alle folketællinger tom. 1890, skifter og skøder.  one step back           back to frontpage      Opdateret 11/2 2016

lise Ø Bahr 12.12.2020 05:22

Har du ane/ med forbindelse til Amtmanden, von Stemann slægten så ?? vh Lise Ø. Bahr

Jan 18.10.2013 23:38

Hej Lise.
Jeg forstår ikke din besked. Boesgaard, Hjels, Landt, Østerberg, Kær Mølle, får ikke noget til at ringe.
Mvh.

Lise Østerberg Bahr 18.10.2013 17:04

Hej.
Stammer Rømer BOESGAARD,Hjejls, (slægten relateret t. H J Landt) bla i Gentofte, hvor borgmester A.L. Østerberg virkede næsten samme tidsrum.
ad.Kær Mølle?

Annemarie 29.07.2013 15:05

Hej Jan! Et fantastisk værk du her har lavet. En lille rettelse er at Sofie Marie Dam er født d. 13.03.1853, ikke 1852. Ingen relationer mellem os.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.07 | 20:48

Jeg beklager at måtte meddele, at min hustru Bente Hoberg Nielsen/Damsgaard er afgået ved døden d. 1.7.2021.
Jens Kristian Damsgaard

12.12 | 05:22

Har du ane/ med forbindelse til Amtmanden, von Stemann slægten så ?? vh Lise Ø. Bahr

13.12 | 18:35

holger kofoed-pihl

13.12 | 11:22

Hej Jan. Flot du stadig holder ved! Jeg har skiftet e-mailadresse. Kh. Vibeke.