Morfars slægt

slægtsforskning - genealogy
min morfars slægt - my grandfather (mothers father) and his ancestors

  Olde (great grand)
  Nr. 12 Laurits Carl Baastrup, 1847 - 1932, vinhandler, firmaet F.V. Raaschou & Søn. Har i 1916 skrevet slægten Baastrups historie i hånden. Den er stadig fundamentet for slægtsforskningen i Baastrup-slægten.
  Nr. 13 Christiane Margrethe From Ingerslev, 1860 - 1932. Fra hendes hånd haves flere opskrifter, som vistnok stammer fra hendes mor.
  Tip1 (great-great grand)
  Nr. 24 Christoffer Ditlev Baastrup, 1817 - 1875, skomagermester i København.
  Nr. 25 Ulriche Lund, 1814 - 1898.
  Nr. 26 Jacob Frederik Ingerslev, 1819 - 1897, præst i Vestervig - Agger, siden Kundby
  Nr. 27 Georgine AmalieElisabeth Beate Krebs, 1820 - 1898 Tip2
  Nr. 48 Hans Nielsen Baastrup, c. 1785 - 1853, lakaj ved prinsesse Charlotte Frederikke´s hof i Horsens 1810-12 (Chr. VIII´s fraskilte hustru), snedkermester i Horsens 1814, 1815 i Århus, siden 1843 snedkersvend/arbejdsmand i København. Død af kolera 1853 i den københavnske epidemi.
  Nr. 49 Ane Cathrine Evald, 1778 - 1847
  Nr. 50 Niels Lund, 1766 - 1841, skipper, Århus. Hans skib, kuttersluppen Svanen, forliste i 1816, 6 år efter at den var bygget i Århus. Se mere om skibet her 37
  Nr. 51 Dorthea Helene Thomsen, 1786 - 1844. Ernærede efter mandens forlis tildels familien ved at lære bedre folks døtre i Århus at sy.
  Nr. 52 Hans Ingerslev, 1787 - 1875, præst i  Kongsted.
  Nr. 53 Christiane Margrethe From, 1794 - 1845.
  Nr. 54 Peter Ludvig Krebs, 1770 - 1825, officer, landinspektør.
  Nr. 55 Manon Linde, 1783 - 1845. Tip3
  Nr. 96 Niels Laursen Baastrup, 1746? - 1798, tømrer på Holmen, siden kromand i Remmerslund.
  Nr. 97 Gertrud Johansdatter, c.1748 - 1832.
  Nr. 98 Peter Hansen Evald, 1749 - e.1789, sands. e. 1800, skoleholder i Vejle. I familie med Johs. Evald - hvis denne da var en Evald! (det påstås jo, at han ikke var sin fars søn)
  Nr. 99 Karen Nielsdatter Møller, 1748 - e. 1789, sands. e. 1800
  Nr. 100 Christen Nielsen Lund, 1719 - 1794, skipper i Århus
  Nr. 101 Ane Nielsdatter, 1731 - 1804
  Nr. 102 Mathias Thomsen, 1751 - 1793, handelsmand i Flensborg
  Nr. 103 Ulrikke Jensen, 1761 - 1836
  Nr. 104 Jacob Abel Ingerslev, 1759 - 1821, præst i Saxild - Nølev
  Nr. 105 Vita Bering, 1766 - 1856 (slægtslitt.: Delineatio stirpis Beringianae, Ark.f.gen.&herald.)
  Nr. 106 Frederik Christian From, 1758 - 1823, præst i Lille Heddinge.
  Nr. 107 Caroline Mathilde From, 1767 - 1852
  Nr. 108 Ditlev Peter Krebs, 1732 - 1787, præst i Rendsborg, Sdr. Maria Kirke. ~2 Elisabeth Bärens.
  Nr. 109 Birgitte Marie Lützen, *1739 i Nyböl, +1783 i Rendsborg.
  Nr. 110 Conrad Daniel Linde, 1754 - 1826, justitsråd, etatsråd, zahlkasserer.  5
  Nr. 111 Juliane Charlotte Putscher, *1764 i Helsingør, +1828 i Kbh. Huegenot-aner: Richebourg, Musnier, Berard og Seignac.
  Tip4
  Nr. 192 Laurids Nielsen Bødker, *1720 Øster Snede - 1769 Hedensted. Husmand og bødker. Der er berettiget usikkerhed om identiteten, men indicierne peger på denne mand. Det mente allerede Brenner, men hans argumenter holder ikke. Jeg tror til gengæld meget på hans konklusion ud fra helt andre kriterier.
  Nr. 193 Bodil Nielsdatter, *1725 Øster Snede - 1757, Hedensted. Samme bemærkninger om usikkerhed som for ægtefællen.
  Nr. 194 Johan Carstensen, * 1704 i Holsten, 1767 Gladsaxe, skoleholder i Gladsaxe.
  Nr. 195 Kirsten Svitzer, * 1713 Fodby - 1767-71 Gladsaxe.
  Nr. 196 Hans Evald, * 1721 Brøns - 1787 Hygum, sognedegn i Hygum.
  Nr. 197 Kirsten Pedersdatter, *1718 Hygum - 1799.
  Nr. 198 Niels Jensen Møller, 1713 - 1775, møller og gårdmand i Stouby.
  Nr. 199 Karen Frandsdatter, *1713 Stouby - efter 1775, ikke Stouby, hvor vides ikke.
  Nr. 200 Niels Nielsen Lund, skipper i Århus, 1683 - 1744. Er postuleret af Brenner. Jeg har ikke kunnet genfinde dem.
  Nr. 201 Anne Christensdatter, + e. 1744, men ej Århus. Se ovenfor.
  Nr. 204 Thomas Jacobsen, 1704 - 1756, skipper og handelsmand i Flensborg. ~3. med nr. 205.
  Nr. 205 Anna Elisabeth Mathiesen, 1723 - 1800. ~2 skipper Hans Nikolajsen.
  Nr. 206 Jes Nissen, 1717 - 1785, skipper i Adelby ved Flensborg.
  Nr. 207 Dorothea Hansdatter, 1726 - 1798.
  Nr. 208 Hans Hansen Ingerslev, 1740 - 1787, sognepræst i Beder-Malling.
  Nr. 209 Christiane Abel, 1736 - 1797. ~1 Peder Sørensen Stub, degn i Mårslet.
  Nr. 210 Peder Laurits (eller Lauridsen) Bering, 1732 - 1789, sognepræst i Gylling. se 1).
  Nr. 211 Ida Hedvig Hartmann, 1738 - 1804. Som barn en af personerne i St. Steensen Blichers "En Mordbrænderhistorie", se Nr. 422.
  Nr. 212 Andreas From. Forvalter på Gunderslevholm, siden brygger i København.
  Nr. 213 Jane Marie Wulff, 1735 - ?.
  Nr. 214 Ole Pedersen Holm, overkøbmand på Island (formentlig residens i København).
  Nr. 215 Christiane Margrethe Dreas, 1725 - ?
  Nr. 216 Kay Didrik Krebs, * 1705 i Rødenæs, + 1763 i Faretoft, Husum amt, præst sst.
  Nr. 217 Anna Christina Riese.
  Nr. 218 Otto Hinrich (eller Heinrich) Lützen, * 1699 i Neukirschen, + 1769 i Nybøl (Niböl), sognepræst sst.
  Nr. 219 Christina Margrethe Petræa (Petræus).
  Nr. 220 Gabriel Arvesen Linde, * 1715 i Wilster, +1791 i Kbh, kasserer ved skatkammeret, konferensråd.
  Nr. 221 Agnete Elisabeth (Lise) Wodroff, 1726 - 1759, Kbh.
  Nr. 222 Johan Gottlieb Putscher, * c.1709 i Hessen-Kassel (ifgl. Wellmann), + 1781 i Helsingør, livlæge for Fr.V, livkirurg og kammertjener for Chr.VI.
  Startede vistnok karrieren som kammertjener. Konferensråd, etatsråd, Toldkæmmerer ved Øresunds Toldkammer. Stammer fra Østtyskland. Et hus i Helsingør ejedes af ham og hedder stadig Putschers hus. Det brændte for få år siden, men er genopført i oprindelig skikkelse.
  Nr. 223 Manon Richebour , * 1718 i Kbh, + 1793 i Helsingør. Gravsten: Ref. Kirke, Kbh. Hun er af fransk hugenotslægt, markgrevelig. Familien sluttede sig til den reformerte kirke i Kbh. Tip5
  Nr. 384 Niels Madsen, *1687 Solskov, Øster Snede - 1734 Baastrup, Øster Snede. Husmand i Baastrup, Øster Snede Nr. 385 Maren Nielsdatter, + 1739, Baastrup, Øster Snede.
  Nr. 386 Niels Hansen, + 1756, husmand Baastrup, Øster Snede.
  Nr. 387 Ingeborg Eversdatter, + e. 1758. Disse 4 er korrekte, hvis 192/193 er.
  Nr. 390 Joachim Frederik Svitzer, 1692 (hvor?) - 1761 Gladsaxe, skoleholder og sognedegn i Fodby
  Nr. 391 Anneke Svendsdatter Schantz, *1696 Fodby - 1718 Fodby.
  Nr. 392 Peder Enevoldsen (Ewald), *1697 Højst - 1760 Brøns, sognedegn og organist i Brønds.
  Nr. 396 Jens Davidsen,  - 1749, gårdmand i Stouby.
  Nr. 397 Karen Jørgensdatter, + e. 1749, hvor?.
  Nr. 398 Frands Pedersen Møller, - 1739, møller i Stouby.
  Nr. 399 Mette Andersdatter, + før 1739.
  Nr. 408 Jacob Bennetsen, 1668 - 1734, skipper i Flensborg.
  Nr. 409 Anna Johanne Thomasdatter, før 1734 - ?
  Nr. 416 Hans Hansen Quant, siden Engeslef, * c. 1700,  + 1743, tømrer i Århus. Stamfader til slægten Ingerslev.
  Arvede "en Vaaning paa Volden (i Århus) lige for Rosengade mellem Christen Hørnings Boder på søndre Side og Paasche Skomagers iboende Vaaning paa nordre Side".
  Nr. 417 Cecil Pedersdatter Wærn, + 1760.
  Nr. 418 Jacob Abel (Abild), c.1690/97 - 1741, sognepræst i Haderup.
  Nr. 419 Inger Marie Diederichsdatter Fæster, + 1750.
  Nr. 420 Vitus Pedersen Bering, 1694 - 1766, provst i Hammerum.~Hans have var inspirationskilde for Dalgas´ Hedeselskab.
  Nr. 421 Elisabeth Lauritsdatter Lassen (Lasson), 1707 - 1786.
  Nr. 422 Caspar Ernst Polycarpussen Hartmann, 1708 - 1796, præst i Randlev. Det var hans præstegård, der blev brændt af ved branden i St. Steensen Blichers "En Mordbrænderhistorie". Han har selv rørende beskrevet branden på den første side af Randlev Kirkebog, hvorfra Blicher har kendt historien, da han selv var præst sst.
  Han var en stor jordbesidder og kendt som en "hård mand".
  Nr. 423 Maren Jensdatter Mørch, *1712 i Tvede, +1776.
  Nr. 426 Jochum Hansen Wulff, 1690 - 1758, præst i Førslev.
  Nr. 427 Elisabeth Christine Olsdatter Zeuthen, 1700 - ?
  Nr. 430 Christian Dreas, konsumptionsskriver i København. ~ 1724 med nr. 431.
  Nr. 431 Gjertrud Koefoed, 1687 - 1763. ~2 med islandsk købmand i København Rasmus Balle. Se Koefoed
  Nr. 432 Ditlev Krebs, 1661 - 1717, præst i Rødenæs, Tønder amt. Stamfader til Krebs-slægtens Rødenæs-linie.
  Nr. 433 Katrine Urban.
  Nr. 434 Hinrich Riese, * 1654 i Itzehoe, + 1718 i Faretoft, præst i Gamsbøl, siden Faretoft.
  Nr. 435 Kathrine ...
  Nr. 440 Arved Christian Linde, 1683- 1762, etatsråd.
  Nr. 441 Ursula Barbara Ebers.
  Nr. 442 Georg Albrecht Wodroff, debuteret i Landetatens Generalkommisariat.
  Nr. 443 Beate Catrina Hagen.
  Nr. 446 Louis Morrillon de Richebourg, * 1685 i Sens i Bourgogne, + 1736 i Kbh (Fransk Reformerte Kirke i Kbh.)
  Stammer fra en markgreveslægt, fordrevet som hugenot fra Frankrig. Borgerskab i Kbh som sprogmester.
  Nr. 447 Catharine Meunier eller Musnier, 1793 - 1724, Kbh. Tip6
  Nr. 768 Mads Ibsen, - 1715, gårdfæster, Gammelby, Stouby. Usikker som tidl. nævnt.
  Nr. 782 Svend Svendsen Schantz, 1668 - 1730, skoleholder, Fodby.
  Nr. 783 Kirsten Pedersdatter "af  Fodby degnebolig", + e. 1730.
  Nr. 784 Niels Enevoldsen (Ewald), * 1658 i Bylderup, + 1733 i Højst, sognepræst i Højst.
  Nr. 785 Mette Magdalene Prætorius, * 1671 i Højst, + 1729 i Højst.
  Nr. 833 Alhed (Adelheid) Hansdatter,  skifte i "Dagligdag i Danmark". Examineret jordemoder. Formentlig den første i Århus. Hvis det holder stik: stammoder til familien Ingerslev, således 4-tipoldemor til professor Mogens Ingerslev, Fødselsanstalten i Århus. Der er rejst særdeles relevant tvivl om dennne persons biologiske tilknytning til slægten. Det vender jeg tilbage til.
  Nr. 834 Peder Jensen Værn, + 1743. Tømmermand i Århus, ejede en Vaaning i Mejlgade. Slægten Værn i Århus kan føres tilbage til 1590, men forbindelsen til Peder Jensen Værn er ukendt.
  Nr. 835 Maren Simonsdatter, + før 1730.
  Nr. 836 Peder Hansen Abel, 1673 Trondhjem - 1719/21 i Lime, præst i Lime.48
  Nr. 837 Christiane Barbara Winther, *1680, + 1754 i Lime.
  Nr. 838 Diderik Clausen Fæster, 1666 - 1727. Født i Trondheim. Hører, kapellan, sognepræst Sønderup sogn, provst, magister, begr. Boeslunde.
  Nr. 839 Anna Elisabeth Jensdatter Spend, c.1666/76 - 1743, begr. Boeslunde.
  Nr. 840 Peder Pedersen Bering, 1648 - 1727, sognepræst i Verninge-Kjøng, provst for Bog herred. Han er med stor sandsynlighed søn af sin faders første kone, som er registreret her som nr. 1681.
  Nr. 841 Elisabeth Sofie Samuelsdatter Biener, 1657 - 1737. De fik 18 børn!
  Nr. 842 Lars Thøgersen Lasson, 1664 - 1718, præst i Ikast, siden Karby-Hvidbjerg og Redsted, Mors, provst 1712. (En broder adlet under navnet  de Lasson).
  Nr. 843 Magdalone Margrethe Krampe, 1675 - 1719.
  Nr. 844 Polycarpus Hartmann, 1668 - 1717, sognepræst i Kallehave.
  Nr. 845 Ida Hedvig Møller, + 1759.
  Nr. 846 Jens Pedersen Mørch, 1682 - 1738, præst i Randlev, efterfølges af svigersønnen, nr. 422.
  Nr. 847 Karen Lassen, c.1675/83 - ? . Denne identitet er ikke helt uden problemer, men jeg tror, den holder.
  Nr. 852 Hans Wulff, borger, sandsynligvis i København.
  Nr. 854 Ole Christensen Zeuthen, 1644 - 1720, præst til Gangsted og Søvind.
  Efterfølges i embedet af en søn, Jens Foss Christensen Zeuthen.
  Nr. 855 Maren Jensdatter Burchardsen (Borchard), c.1673 - 1713. Fødeåret er afgørende vigtigt, da faderens første kone døde i 1676.
  Nr. 862 Terchel Madsen Koefoed, 1642 - 1690, toldkontrollør, Kragerø.
  Nr. 863 Kirstine Gregersdatter, 1647 - 1695.
  Nr. 864 Kay Krebs, 1630 - 1670, fra 1653 landsskriver i Bredsted.
  Nr. 865 Marie Jessen, 1639 - 1715.
  Nr. 866 Borges Hans Urban.
  Nr. 880 Gabriel Linde, 1654 - c1737, 1679 premierløjtnant i Bergenhus, Nationale Infanteri Reg., siden kaptajn og 1714 afsked som major, 1688 ejer af gården Evebøe i Gloppen, ved giftermål tillige gården Eide, Norge.
  Nr. 881 Anna Bugge, 1687 - 1720.
  Nr. 882 N.N. Ebers.
  Nr. 883 Margretha ....
  Nr. 884 Johan Conrad Wodroff, + 1730, auditør i Prins Friederichs Reg. og garnisonsaud. i Kbh., kommissarieskriver, krigskommissær 1709, krigsråd 1718. Tidligere har man antaget, at hans far hedHermann Albrecht Wodroff, men det er en broder. 35
  Nr. 885 Cathrine Elisabeth Grünhagen.
  Nr. 894 Jean Musnier, *1654 i Orleans, Frankrig, + 1741 i København, begr. Fransk Reform. Kirke. Borgerskab i Kbh som parykmager.
  Nr. 895 Suzanne Seignac, *1668 (Frankrig?), + 1732 i Kbh.
      Bugge-slægtens våben, hovedet af en vildbasse. 15.
  Tip7
  Nr. 1566 Peder Christensen, + 1716, sognedegn i Fodby.
  Nr. 1567 Megtele Christensdatter, + 1706 i Fodby.
  Nr. 1568 Enevold Lauridsen, 1607 - 1660, sognepræst i Bylderup, ~2 nr. 1569.
  Nr. 1569 Catharina Prætorius, * 1615 i Højst, + 1701 i Højst.
  Nr. 1570 Johannes Prætorius, 1640 - 1703, * & + i Højst, sognepræst i Højst. NB: er nevø, ikke bror til 1569!
  Nr. 1571 Dorthea Appolonia N.N. 1644 - 1724 i Højst.
  Nr. 1666 Hans Albrechtsen Quant, 1637 - 1707 Århus.
  Nr. 1672 Jacob Abel, Trondhjem. 47
  Nr. 1673 Riborg Pedersdatter Øye. 47
  Nr. 1674 Søren Jensen Winther, 1644 - 1682, præst i Aarslev.
  Nr. 1675 Anne Christensdatter, som muligvis er datter af mandens forgænger. Gift 2. Ole Øye, præst i Aarslev, bror til Nr. 1673.
  Nr. 1676 Claus Baltzersen Fæster, -1640 - 169971700, skrædder i Trondheim.
  Nr. 1677 Gisken Didrichsdatter Hegermann, -1645 - 1685, begr. Trondheim domkirke.
  Nr. 1678 Jens Nielsen Spend, 1632 - 1676, magister, sognepræst i Herlufmagle.
  Nr. 1679 Barbara Hansdatter Bacher, 1646 - 1689.
  Nr. 1680 Peder Bering, 1622 - 1703, præst i Kobberup 1645, provst 1671-99. "Døiede saameget i Krigstiden, at han blev rørt i Underkroppen og i mange Aar ikke kunne forrette sit Embede". ~2 Maren Pedersdatter Hvass + 1693.
  Nr. 1681 Mette Jensdatter Hee, + 1665. Søster til Thomas Hee, Wilberg præstegård.
  Nr. 1682 Samuel Biener, + 1680, overrenteskriver i København. 16
  Nr. 1684 Tøger Lasson (Lassen), 1623 - 1689, slotsskriver Aalborghus, Land- og Søekrigskommiss., vicestiftamtmand i Ålborg, assessor, blev en meget formuende mand og var ejer af flere herregårde i Jylland: Rødslet, V. Ladegård, Klarupgård, Refsnæs. ~2 Magdalene Nielsdatter Foss, ~3 Magdalene de Hemmer, f. v. Ginchek.
  Stamfader til bl.a. den senere adlede slægt de Lasson, men altså også til den ikke-adlede gren, som stammer fra præstesønnen. 1, 11, 17.
  Nr. 1685 Elisabeth Hansdatter, + 1671.
  Nr. 1688 Christopher Hartmann. Jeg kender ingen forbindelse til den mere kendte musiske Hartmann-slægt.
  Nr. 1689 Magdalene Sibylle Heerfordt.
  Slægten kendes længere tilbage, men for oversigtens skyld bringes listen over generationerne her og ikke på rette sted:
    1. Johannes Heerfordt (tip8)
    2. Christophorus Heerfordt
    3. Johannes Heerfordt
    4. Martinus Heerfordt
    5. Bartholomäeus Heerfordt
    6. Martinus Heerfordt
    7. Thomas Heerfordt (tip14)
  Nr. 1692 Peder Pedersen Flensborg, + 1691, købmand i Århus.
  Nr. 1693 Maren Sørensdatter Mørche, + 1713.
  Nr. 1694 Lyder Jensen Lassen, 1657 - 1720, reciderende kapellan Århus Frue Kirke, sognepræst i Viby-Tiset, Korsør, Randers, provst 1699..
  Nr. 1695 Margrethe Palæmonsdatter (PallesdatterWendel, * før 1633 - ?
  Nr. 1708 Christen Jensen Zeuthen, * c.1612 i Rosenholm, + c. 1659, præst til Brændekilde og Bellinge.
  Nr. 1710 Jens Hansen Borchardsen (Burchardi), * 1635 i Ribe, + 1681, præst i Tranebjerg o. 1664, ~2 med Elisabeth Margrethe Bartholimæusdatter Hansteen, med hvem han fik 2 døtre. Hun blev ~2 med mandens efterfølger i embedet, Mads Iversen Wellejus.
  Nr. 1711 Ingeborg Nielsdatter Foss, * 1638 i Lund, + 1676. 2 sønner, 4 døtre.
  Nr. 1728 Peter Krebs, * c. 1600, formentlig i Flensborg, + 1660 i Flensborg (St. Maria). Friskrædder i Flensborg.
  Nr. 1729 Magdalene ...., + 1666 i Flensborg.
  Nr. 1730 Johannes Andreas Jessen, * 1594 i Flensborg, + 1663, præst i Store Vi. 8. se også Bricka: Dansk bibl. Lexicon.
  Nr. 1731 Margrethe Lange, 1609 - 1683.
  Nr. 1760 Christen Andersen, foged i Ry Fylke i Norge.
  Nr. 1761 ... Samuelsdatter Lind, som er ubekendt, men datter af sognepræst til Finnø med Talgø Samuel Lauritssøn Lind og hustru Ellen Mogensdatter. Slægten skulle efter det, jeg har fået oplyst, kunne følges endnu længere tilbage.
  Nr. 1762 Niels Bugge, c. 1619 - 1668, sognepræst til Selje. Afstamningen fra Niels Bugge til Hald er bygget på oplysninger, som vel ikke er helt sikre, men dog traditionelt anerkendt. Således vidste min morfar som en gammel slægtsoverlevering, at han stammede fra Niels Bugge til Hald, og det har vist intet at gøre med slægtsbogen herom, for jeg er langtfra sikker på, at han kendte sin slægt tilbage til Nr. 1761. Så havde han nemlig vidst, at han langt ude var i familie med min mormor, for den linie var nemlig velkendt pga. det nære slægtskab med Holberg. 6, 9, 15, 18.Danske patric. Slægter har en gal oplysning om hustruens identitet.
  Nr. 1763 Maren Sørensdatter Friis, c. 1602 - 1677. Var gift 4 gange: ~1 Isak Jørgensen, ~2 Jacob Rasmussen Stoud, ~3 nr. 1762 Niels Bugge, alle sognepræster i Selje og ~4 Peter Ananiassen Beyer, kapellan til Selje, siden Bergen. Den næste i embedet ville nemlig ikke have hende! - og det blev hun angiveligt meget sur over. Hun er søster til nr. 1815=1835 Ingeborg Sørensdatter Friis (min mormors slægt).
  Nr. 1768 Heinrich Wodroff, 1617 i Danzig - 1667 i Marienwerder ved Hannover, fyrstelig braunschweigsk-lüneburgsk amtmand i stiftet Marienwerder, ~2 Ilse Dorothea von der Lühde.
  Nr. 1769 Catharina Bartels, ~1 Block
  Nr. 1788 Pierre Musnier, + før 1693. Wellmann sætter et spørgsmålstegn ved faderskabet til Jean Musnier, og det er min eneste kilde.
  Nr. 1789 Madeleine Berard
  Tip8
  Nr. 3138 Johannes Hansen Prætorius, * 1561 i Bredsted, + 1645 i Højst. ~2 nr. 3139.
  Nr. 3139 Metta N.N., 1570 - 1659 i Højst.
  Nr. 3140 Johannes Prætorius, 1611 - 1686,  *, + & sognepræst i Højst, søn af nr. 3138 & 3139.
  Nr. 3344-47 må lige hvile lidt, mens jeg udreder en formodet fejl.
  Nr. 3348 Jens Sørensen Winther, 1603 - 1670, epith. Frue Kirke Århus. Købmand i Århus. Rådmand 1650 - ?. Kirkeværge for Frue Kirke i 27 år.
  Nr. 3349 Mette Rasmusdatter Thestrup, 1625 - 1699.

  Nr. 3352 Baltzer Fester, før 1610, skrædder, født i Tyskland, måske Lübeck. 41
  Nr. 3353 Margrethe ....?
  Nr. 3354 Didrich Hegermann, før 1610 - 1663/64, vagtmester, skrædder, Trondheim.
  Nr. 3355 Maritte N.N., begr. 1680 i Trondheim Domkirke.
  Nr. 3356 Niels Christensen Spend, 1604 - 1664, sognepræst ved Holmens kirke i Kbh., provst, begr. i Holmens kirke.
  Nr. 3357 Anne Lauridsdatter, 1587 - 1669, begr. Holmens kirke.
  Nr. 3358 Hans Rasmussen Bacher, 1611/12 - 1663, sognepræst i Næstved, provst, magister, rektor.
  Nr. 3359 Else Nielsdatter Mule, 1608 - 1670. 17
  Nr. 3360 Jens Pedersen Bering, rådmand i Viborg, kaldet "Store Jens Bering". Havde 12 sønner, der alle hed Peder Bering. 3 kendes. Nr. 1680, præsten i Kobberup, en Peder Bering var bedemand i Viborg, og en Peder Bering kaldet Rimboldsøn blev borgmester i Hobro.
  Nr. 3361 Kirsten Pedersdatter Rimboldtsen.
  Nr. 3362 Jens Christensen Gjødstrup eller Hee, + 1666, præst i Hee 1622, provst. I Wiberg en dejlig historie om No Kirkes nedrivning. JCG var en yndet gæst hos herskabet på Voldbjerg, fordi han var en god selskabsmand, navnligen en udmærket violinspiller.
  Nr. 3363 Anna Nielsdatter. De fik 22 børn, "alle uden en datter i præstestand". (Hun har rekorden for antal fødte børn i min stamtavle. Jens Pedersen Koefoed havde 24, men de sidste 3 med 2. kone).
  Nr. 3368 Peder Lassen, 1639-42 slotsskriver på Hald, 1652 landstingsskriver og Hospitalsforstander i Viborg. 17
  Nr. 3370 Hans Sørensen, "den yngre", * i Kolding, + 1656, skriver på Ålborg Slot o. 1631, rådmand i Ålborg 1636, Borgmester i Ålborg 1646.
  Nr. 3371 Elsebeth Lauridsdatter, 1614 - 1667, ~2 med Daniel Calow (Calovius), rejseapoteker hos Chr.IV, rådmand, siden borgmester i Ålborg. 22
  Nr. 3386 Søren Jensen Mørche, + før 1670, købmand i Århus.
  Nr. 3387 Maren Jensdatter, - 1687 -
  Nr. 3388 Jens Lassen "Aarhus", 1624 - 1690, købmand i Århus, commerceråd, assessor i komm.koll., rådmand i Århus.
  Nr. 3389 Karen Bendixdatter Harding, 1636 -1669.
  Nr. 3390 Palle Pedersen Wendel, + 1662, præst til Linaa-Dallerup, provst 1660.
  Nr. 3391 Margrethe Matthiasdatter Zoëga, + 1633.
  Nr. 3416 Jens Lauritzen Zeuthen, 1573 - 1628, præst ved St. Knuds Kirke i Odense. 7.
  Nr. 3417 Abel Christensdatter, + 1660 38
  Nr. 3420 Hans Borchardsen (Burchardt, Burchardi), * 1597 i Kbh., præst Kbk. Vor Frue, 1635 Biskop i Ribe.
  Informator for prinds Frederik (Fr. II) 1622.
  Nr. 3421 Anna Cathrine Jørgensdatter Brod, * 1609 på Gulland, + 1660 i Kbh.
  Nr. 3422 Niels Christiansen Foss, * 1588 i Viborg, + 1645 i Lund, begr. i Lund Domkirke (epithaf.). Kong Chr IV livmedicus. Efterslægtstavle i Lengnich 7 sands. unøjagtig og i hvert fald ikke overensstemmende med 23.
  Nr. 3423 Karen eller Cathrine Mathiasdatter Jacobaea.
  Nr. 3460 Martin Jessen. Købmand og dep. borger (hvor?) 8
  Nr. 3461 Monika Adolfsdatter.
  Nr. 3462 Hans Lange (III). Købmand, dep. oldermand og rådmand i Flensborg. 8, 36.
  Nr. 3463 Maria Lorch, ~2 Jürgen Vette.36.
  Nr. 3522 Samuel Lauritssøn Lind. Sognepræst til Finnø med Talgø. 6, 9.
  Nr. 3523 Ellen Mogensdatter.
  Nr. 3524 Hans Nielsen Bugge, præst i Etne, Norge, efter 1611. 9, 15.
  Nr. 3525 Anna Bjørnsdatter.
  Nr. 3526=3670 Søren Friis, (se 3670 min mormors slægt).
  Nr. 3527=3671 Marine Hansdatter Svaning (do).
  Nr. 3536 Johann Woddropp (Wodroff), 1586 i England el. Skotland - 1626 i Danzig.
  Nr. 3537 Anna de Mours, 1596 - 1632 i Danzig.
  Nr. 3538 Christoph Bartels.
  Nr. 3539 Catharina Barrenstorff.
  Tip9
  Nr. 6696 Søren Jacobsen Winther, 1566 - 1647, købmand i Århus. En del om hans slægt i 24. 9.
  Nr. 6697 Maren Jensdatter.
  Nr. 6698 Rasmus Pedersen Thestrup, *1588 i Thestrup Nedergård ved Mårslet, + 1656, købmand i Århus. Mange nulevende efterkommere, overordentlig velbeskrevet person. Har skrevet en stambog, som rækker mange generationer tilbage.
  9, 20, 24, 25, 26.
  Nr. 6699 Maren Olufsdatter, 15-92 - ?
  Nr. 6712 Chresten Simonsen Spend, - 1570 - 1621/25, sognepræst.
  Nr. 6716 Rasmus Hansen Bagger, - 1590 - 1646, rådmand, Rudkøbing.
  Nr. 6717 Pernille N.N., + 1612/26.
  Nr. 6718 Niels Hansen Mule, 1574 - 1616, sognepræst til Høve og Flakkebjerg, 1603 til Besser og Onsbjerg, provst. Ifgl. 17 begr Sct. Knuds kirke, Odense, ifgl. 41 Onsbjerg kirke
  Nr. 6719 Barbara Michelsdatter Müller, 1575/86 - e. 1643.
  Nr. 6720 Peder Jensen Bering, + 1591, rådmand i Viborg.
  Nr. 6721 Kirstine Christensdatter Høg, + 1635.
  Nr. 6722 Peder Rimboldsen, + 1612, præst ved Sortebrødre Kirke i Viborg, efterfulgte faderen, canonicus og provst i N. Lyng Herred. ~1 Karen Pedersdatter, + 1600, datter af P. Chr. Trommeslager. ~2 Dorothea Jensdatter Bloch af Viborg Domkirke, d.a. sognepræst Vib. Domk. Jens Nielsen Bloch. ~3 Dorothea Johanne Høg. Den sidste anføres af 9, men ikke hvorfra oplysningen stammer. 11 har kun de to første.
  Nr. 6723 Dorothea Johanne Høg, hvis 9 står til troende.
  Nr. 6724 Christen Nielsen, 1554 - 1624, sognepræst i Sneibjerg og Tjørring (Hammerum). Efterfølger faderen og efterfølges af en af de 5 sønner, som er præster. Bor i Gjødstrup, deraf "slægtsnavnet".
  Nr. 6742 Lars HansenSkriver, * 1579 i Tønder, + 1630. Slotsskriver Ålborghus 1611-1617, borgmester i Ålborg 1622. Var vidne i en hexeproces. 9,22.
  Nr. 6743 Elsebet Pedersdatter Hegelund, 1577 - 1641, ~1 Jacob Holm, rektor i Viborg og biskop i Ålborg, ~2 Lars Hansen Skriver, ~3 Christen Hansen Riber, professor Kbh Universitet, biskop i Ålborg.
  Nr. 6772 Jens Nielsen Mørche, c. 1576 - 1627, borger i Århus, kæmner.
  Nr. 6773 Maren Jensdatter, c. 1581 - 1618.
  Nr. 6776 Las Jensen i Brændstrup
  Nr. 6778 Bendix Hansen Harding, + c. 1644, borger og bager i Tønder (tidl. havde jeg: Århus, men det er urigtigt). 43, 44
  Nr, 6779 Maren Lydichsdatter Højer. ~ 2. Mourits Mouritsen, islandsk købmand i København. 44
  Nr. 6782 Matthias Zoëga, - 1615 - 1637 -, Kantor i Flensborg, siden Slesvig.
  Nr. 6783 Margrethe Wried, c. 1595 - ?
  Nr. 6832 Laurits Sørensen, + 1578, sognepræst i Søften og Folby, provst. Stamfader til Zeuthen-slægten (efter sognet: Søften). 12.
  Nr. 6840 Borchard Hansen Quelkmeyer, borger, støbemester, kanon- og klokkestøber, sandsynligvis i København, da sønnen vides at være født der, + 1613. 12, 38.
  Nr. 6841 Elisabeth Rolfsdatter Deventer, c. 1570. 38
  Nr. 6842 Jørgen Hansen Brod. Præst i Hejnum og Bäl sogne, Gotland ifgl. 39.  men 38 har: Jørgen Jensen Brod, 1570 - 1633, rådmand i Kbh. 12, 38, 39.
  Nr. 6843 Cathrine Christiane Wibe. 12, 39 har samme som hustru til 6842 men 38 har navnet Karen Cathrine Christensdatter Wibe.
  Nr. 6844 Christen Foss (Reff, Ræv), 1553 - 1625, lektor i Viborg, siden canonicus i Århus, magister og fra ca. 1581 rektor ved Viborg Katedralskole. ~1 Marie Pedersdatter, ~2 Lisbeth Larsdatter, + 1647. 7, 22, 28.
  Nr. 6845 Marie Pedersdatter.
  Nr. 6846 Mads Jacobsen, * 1569 i Ribe, + 1636 i Århus, kgl livlæge, 10 indeholder hans curriculum vitae (livshistorie): 1598 dr. med. i Padua, 1600 medicus i Århus, 1614 kaldet til livlæge hos tronfølgeren prins Chr., atter medicus i Århus fra 1619. Han befandt sig skidt ved hoffet og ville hellere hjem til Århus. 10, 23, 46.
  Nr. 6847 Ingeborg Giødesen, 1584 - 1614.
  Nr. 6924 Hermann Lange, o. 1548 i Flensborg - 1597 i Flensborg, borgmester i Flensborg 1596-97, ~ 1576 med nr. 6925. 36
  Nr. 6925 Brigitta Fincke, 1558 - 1642. ~2 rådmand Harmen/Hermann Hoë
  Nr. 6926 Balthasar Lorch, Ältermann der Deputierten, borger i Flensborg
  Nr. 6927 Margaretha von Deventer
  Nr. 7048 Niels Hansen Bugge, 1545 - 1613, sognepræst i Etne. 9, 15.
  Nr. 7049 Birgitte Nielsdatter.
  Nr. 7052=7260=7340=15324=30588 Christen Friis. Fornem Borger, hørende til den ældgamle slægt Friis, sandsynligvis adel. Muligvis ætling af Johs. Friis, nævnt 1388. 19.
  Nr. 7261 Kirsten Christensdatter, * 1545 i Ribe, + 1618 sst., ~1 Christen Friis, ~2 Niels Hansen Griishede i Ribe, storkøbmand, + 1618.
  Nr. 7054=7262=7342=15326=30590 Hans Svaninge "den ældre", * 1503 i Svaninge på Fyn, søn af fattige bønderfolk. I barndommen halt og skjævbenet. Rigshistoriograf. 28,29, 30.
  Nr. 7055=7263=7343=15327=30591 Marie Sørensdatter, 1539 - 1615.
  Tip10
  Nr. 13396 Peder Nielsen, + 1603, gårdmand i Mårslet, havde 6 børn, hvoraf 5 døde sammen med forældrene af pest 1603 og blev begravede lige udenfor Mårslet kirkes våbendør. På gården døde ialt 17 mennesker af pesten. Den eneste overlevende var sønnen Rasmus, som var sendt til Lübeck for at studere (og overleve).
  Nr. 13397 Ingeborg Pedersdatter Fogh, + 1603.
  Nr. 13398 Oluf Mikkelsen Bødker (Bøtticher), + før 1632, bødker (?), i Århus (?).
  Nr. 13399 Mette Christjernsdatter, * 1551 i Skavngård ved Viborg, + 1632, ~1 med Niels Jensen Karlbye, borger i århus, i 11 ugers tid.
  Boede i Studsgade (Stursgade), som Rasmus Thestrup arvede. 9, 20.
  Nr. 13424 Simon Christensen Spend, - 1540 - 1584/97, sognepræst.
  Nr. 13436 Hans Michelsen Mule, + 1602, begr. Vor Frue kirke, Odense. Nislevgård, Lunde herred, 1561 dræbt borger i Odense Mogens Hansen. 1569 en tid rømmet landet efter overfald på Eiler Bryske. 1571 forlenet med Sanderumgård (Fr. II). 1589 overfaldet af Carl Bryske.1599 borgmester i Odense. En central gade i Odense er opkaldt efter ham.
  Nr. 13437 Mette Lauridsdatter Kotte,
  Nr. 13438 Michel Müller, født før 1540 i Tyskland, + 1607 Kbh. Bartskærer, mester, sårlæge, kgl. livlæge. Begr. i Kbh.
  Nr. 13439 Birgitte Jørgensdatter, født før 1550 i Ribe, + 1621 i Odense, begr. Sct. Knuds kirke, Odense.
  Nr. 13440 Jens Andersen, værtshusmand, har i år 1496 beboet en stor gård i Bering, Middelsom Herred, Viborg Stift, en Miil sydost for Viborg. Stamfader til Bering-slægten (hvortil bl.a. Vitus Bering hører). 1, 31.
  Nr. 13441 Inger Christensdatter
  Nr. 13444 Rimbold Pedersen, * i Viborg, + efter 1591, 2. præst til Sortebrødre Kirke eller Sønder sogn, Viborg. Efterfulgtes 1589 af sønnen, nr. 6722. Epit. i Domkirken, rektor Viborg Katedralskole 1554-55. Provst i Lyng Herred.
  11, 27.
  Nr. 13445 Christiane Hansdatter Høy.
  Nr. 13448 Niels Jensen, + 1602, 1. sognepræst i Sneibjerg og Tjørring, boede i Gjødstrup. Provst, efterfgl. af søn. 11.
  Nr. 13486 Peder Mortensen Hegelund, 1527 - 1583, rådmand i Ribe 1566, tolder sst. 1568, Borgmester i Ribe 1577-88, kannik sst. 22.
  Nr. 13487 Marine Laugesdatter, + 1600 i Ålborg. ~1 Peder Mortensen Hegelund, nr. 13486, ~2 Laurits Ægidius (Gillesen), rektor i Ribe.
  Nr. 13544 Niels Mørche
  Nr. 13545 Kirsten, + før 1621
  Nr. 13558 Lydich Hansen,  - 1618?, rådmand i Højer. 44
  Nr. 15559 NN. Hansdatter Kjærgaard. 44
  Nr. 13564 Matthias Zoëga. Italiensk adelsmand med gods nær Verona, men landflygtig efter et drab. Henrettet in effigie på Verona Torv ifgl. overleveringen, levede dog længe herefter. Denne historie er vist meget svær at få bekræftet. Hvis nogen kender den fra italienske kilder, er jeg stærkt interesseret.
  Nr. 13565 Anna Stampen
  Nr. 13566 Poul Wried, skrædder i Kiel.
  Nr. 13684 Rolluf von Deventer, o. 1540 - 1586, tøjmester, Kbh. 38
  Nr. 13686 Christen Wibe 1570 - 1605, købmand i Kbh. 38
  Nr. 13687 Elisabeth Lauritsdatter Koch, + 1599. 38
  Nr. 13690 Peder Thøgersen, c.1532 - 1595 i Viborg, biskop, curriculum vitae se Dansk Bibl.. Lexicon. Rektor Viborg Katedralskole i kort tid. Skulle tilhøre slægten Løvenbalk, men det afkræftes meget håndfast i DAA. EmilBalle-Petersen (Persh.T. 1940) mener, at han er det. N.V. Steenstrup (Persh.T. 1966) har også belyst spørgsmålet, og diskussionen er vist ikke til ende endnu. Selv har jeg fundet nogle bestemte indicier rigtig gode, så jeg tror på historien, men indicierne holder ikke for en kildekritisk betragtning - endnu da!
  Nr. 13691 Margrethe Jensdatter, + 1603, ~1 med nr. 13690, Peder Thøgersen, ~2 med Gunde Christensen Grøn, landstingsskriver og borgmester i Viborg. Siges at være "samlingspunktet for den tradition, der i Viborg nedfældede sig om reformationstidens tildragelser".
  Nr. 13692 Jacob Madsen Veile, 1538 - 1606, biskop over Fyens Stift 1587. Udførligt curriculum i 28. 10.
  Nr. 13693 Karen Jensen, * 1548 i Ribe, + 1615. 10, 28, 32.
  Nr. 13694 Jens Giødesen, * c1550 i Ribe, + 1626 i Århus, begr. i Domkirken, 1583 slotsprædikant Kbh., 1591 sognepræst Nicolaj Kirke, Kbh., 1593 biskop i Århus. Wiberg kalder ham Gødesen (Ægidius), Giessing har Johannes Ægidius. 10, 28, 33.
  Nr. 13695 Magdalene Valentinsdatter, * c. 1567, + 1630. Faderen skulle være notar i Wittenberg. De sædvanlige kilder har ikke mere og det er tvivlsomt om danske kilder kan bidrage yderligere.
  Nr. 13848 Hans Lange (I), c. 1506 i Westphalen, + 1571 i Flensborg, rådmand i Flensborg.
  Nr. 13849 Elsabe Fincke, 1522 - 1576 i Flensborg.
  Nr. 13850 Jacob Fincke, 1526 - ? (ikke identisk med nr. 27698)
  Nr. 13851 Anna Tor Smede.
  Nr. 14096 Hans Bugge, på Randersegnen lidt efter 1500. Han var muligvis en søn eller sønnesøn af Lars Bugge (nr. 4196/8192. Adskillige af hans forfædre er kendt fra den almindelige Danmarkshistorie. 9.
  Nr. 14106= 14522=14682=30650=61178 Christen Mattsen. Navnet er tilføjet med håndskrift i marginen af Statsbibliotekets eksemplar af "Familien Friis", og det er det eneste sted, jeg har det fra. Jeg vil selvfølgelig gerne vide mere.
  Nr. 14110=14526=14686=30654=61182 Søren Jacobsen Stage, borgmester i Ribe.28, 34.
  Nr. 14111=14527=14687=30655=61183 Anna Sørensdatter Klyne.
  Tip11

  Nr. 26792 Niels Rasmussen, gdm. Krekær 20
  Nr. 26793 Bodil Nielsdatter eller Buold "af det Saxild Slechtt" (Rud-Saxild) 20
  Nr. 26794 Peder Nielsen Fogh, 1531 - 1604, gdm i Farre. 20
  Nr. 26795 Maren Nielsdatter Leth, 1539 - 1612. 20
  Nr. 26872 Michel Christensen Mule, + 1537, begr. Vor Frue kirke, Odense. 1523 rådmand i Odense, 1528 og 1535 borgmester. 1535 troskabsreverens til Hertug Christian. Førte våben: i et rødt felt en hvid ulv. 17 Slægten kan føre yderligere 4 generationer tilbage.
  Nr. 26873 Anne Jensdatter Bang (eller Olufsdatter?).
  Nr. 26874 Laurids Nielsen Kotte, + 1542, købmand, gård i Dalby. 17. Slægten kan føres yderligere 4 generationer tilbage.
  Nr. 26875 Karin Lauridsdatter, g. 2´ og 3´ med uadelige storkøbmandsslægter, drev selv købmandsvirksomhed. Kgl. indkvartering. Efterlod sig en ikke ubetydelig arv.
  Nr. 26878 Jørgen Pedersen, f. før 1510 i Ribe, + 1554, begr. i Ribe Domkirke. Skriver sekretær, jysk renteskriver, rentemester, købmand og kantor.
  Nr. 26877 Anne Christensdatter Hegelund, 1492/1510 i Viborg - 1578 i Kbh.
  Nr. 26884 Niels Høg, c. 1450 - 1524 er tvivlsom.
  Nr. 26888 Peder Michelsen, rådmand og kannik i Viborg.
  Nr. 26890 Hans Høeg, c. 1500 - 1570.
  Nr. 26894 Jens Høeg, c. 1530 - 1600, rådmand i Viborg.
  Nr. 26904 Poul Grummesen, c. 1490 - 1559, herredsfoged, Ilsted v. Gørding. Slægten kan føres 3 generationer længere tilbage.
  Nr. 26906 Niels Jensen, præst i Åstrup.
  Nr. 26908 Jens Sørensen.
  Nr. 26909 Maren Jacobsdatter.
  Nr. 26972 Morten Mortensen Hegelund, før1490 - senest 1567, 1. sognepræst i Budolfi, Ålborg, efter reformationen.
  Nr. 26973 Marine N.N.
  Nr. 26974 Lauge Steffensen, - 1554, købmand, rådmand i Ribe o. 1544. Epit. i Domkirken. 42
  Nr. 26975 Mette Christiernsdatter, - 1554, søster til 27385
  Nr. 27118 Hans Kjærgaard, gdm. i Højer. Usikker.44
  Nr. 27380 Thøger Jensen, c. 1500 - 1538, før reformationen munk, siden sognepræst. Hørte til de reformationsaktive. Muligvis en "Løvenbalk". Førte i hvert fald regnskaber for Tjele og tillod sig som munk at snitte sit navnetræk i Tjeleslægtens bænk i Viborg Domkirke, hvilket næppe var blevet accepteret, hvis han ikke havde en hereditær adkomst hertil. Blev endelig begravet "hos sine fædre" hvilket ikke betyder forældre. Mere sandsynligt er det oldeforældrene, han blev begravet hos. Og det var Løvenbalk-slægten. (desværre har jeg ikke for tiden nogen kildeangivelse herpå, men jeg blander mig engang med tiden i det ældgamle spørgsmål om Thøger Jensens oprindelse).
  Nr. 27381 Anne Pedersdatter, c. 1510 - e. 1580, oprindeligt nonne.
  Nr. 27382 Jens Hansen, c. 1500 - 1558, magister, kannik i Viborg.
  Nr. 27383 Maren Knudsdatter Brynild, c. 1505 - ?, 38.
  Nr. 27384 Mads Nielsen, + c. 1539, borgmester Vejle. 38, 46
  Nr. 27385 Ellen Christiernsdatter, c. 1510 - 1556, Varde. 38
  Nr. 27386 Bagge Jensen, c. 1511 - 1578, købmand og rådmand i Ribe 38, 46
  Nr. 27387 Sidsel Pedersdatter (Cecilie), c. 1528 - 1579, Ribe. 38, 46
  Nr. 27390 NN Valentin, c. 1530 - c 1567, slotsskriver, Vittenberg. 38
  Nr. 27130 Johannes Stampen, hofpræst i Mechlenborg.
  Nr. 27696 Harmen Lange, c. 1480 - ?, handelsmand og købmand i Westphalen. 36
  Nr. 27697 Gesa?
  Nr. 27698 Jacob Fincke, 1490 - ? 36
  Nr. 27699 Brigitta N.N.

  Tip 12

  Nr. 53584 Rasmus Mikkelsen, nævnt 1548, Kanne, død der, drabsmand. 20
  Slægten kan føres yderligere 4 led tilbage og bringes lidt ulogisk her:

    • Mikkel Lassen, gdm, Kanne, ~ .... Rasmusdatter.
    • Las Mikkelsen, gdm, Kanne.
    • Mikkel Pedersen, gdm., Kanne.
    • Peder og Maren
  Nr. 53588 Niels Fog, gdm. 20
  Nr. 53590 Niels Lett, gdm. 20
  Nr. 53591 Johanne Søndergaard20
  Nr. 53808 Poul Grummesen, selvejerbonde, sandemand.
  Nr. 53944 Morten Jensen Hegelund, o. 1440 - ?, rådmand i Viborg.
  Nr. 53950 = 54770 Christiern Nielsen, borgmester i Varde o. 1500. Han er en overordentlig stærk ane, stamfader til utallige, men kendskabet til ham selv er meget beskedent.22
  Nr. 54768 Niels Jensen, - 1528, borgmester i Vejle. 46 har Nis Jonsen med
  Nr. 54769 Kirstine ...
  Nr. 54770 = 53950 Christiern Nielsen
  Nr. 54772 Jens Pedersen Bagge46
  Nr. 54774 Peder Ibsen, + før 1545, til Ondaften i Farup sogn ved Ribe, købmand, betydelig kvægeksportør, o. 1528 rådmand i Ribe. 45, 46
  Nr. 54775 Anna ....
  Nr. 54760 Jens Løvenbalk, Tjele. Usikker, men ofte udlagt som fader til "Broder Thøger". Hvis denne afstamning holder, er der linier tilbage til Christoffer d. 2. 17.
  46 går tilbage til Tip 16 og der henvises dertil for slægtsled udover Tip 12.

  Slægtslitt.(hvor der mangler oplysninger vil de blive lagt ind med tiden):
  1) Vitus Bering: Delineatio stirpis Beringianae, Ark.f.gen.&herald. (Bering-slægten)
  2) Marinus Andreas Ingerslev: Familien Ingerslev, Torkil Baumgartens Forlag, 1916.
  3) Hundrup: Stamtavle over Familien Ingerslev.
  4) T. Baumgarten: Borgerlige Familier
  5) Jens Aa. Morthorst: Familien Krebs
  6) Danske patriciske Slægter, 2. saml.
  7) Lengnick, 1. saml.
  8) Otto Arends:Gejstl. i Slesvig
  9) Wellmann: Slægtens Spor
  10) K. Carø: Den Danske Lægestand V, s. 15
  11) Wibergs Præstehistorier. Stort set samtlige præster kan findes heri.
  12) H. Friis Petersen: De ældste led af familien Værn.
  13) Bloch II.
  14) J. Bidstrup: Slægterne Koefoed A og B.
  15) P. C. B. Bondesen: Slægten Bugge i Danmark. (dækker også Norge).1910
  16) Den civile Centraladministration 1660-1848.
  17) Danmarks Adels Aarbog (bl.a. 1951, 111 og 1904,329).
  18) Provst Lampe II: Bergen Stifts Historie.
  19) Familien Friis
  20) Helge Søgaard, Århus byhist. udvalg: Rasmus Pedersen Thestrup: Stambog. Originalen befinder sig på Ålborg Katedralskole i biblioteket, hvor jeg uden at ane sammenhængen, havde klasseværelse lige ved siden af i et år. Sådan er verden så lille.
  21) A. Thestrup: Eligerede Borgere i Aarhus.
  22) J. Vahl: Christiern Nielsens efterkommere.
  23) V. Ingerslev: Danske Læger og lægevæsen .
  24) Hoffmeyer: Blade af Århus bys historie, 511 ff.
  25) Hüberts Aktstykker vedr. Staden og Stiftet Århus.
  26) Hans Andr. Møller: Stamtavle over slægterne Stampe og Thestrup, Brønderslev 1910.
  27) C. Jørgensen: Viborg Katedralskoles historie.
  28) Dansk Biografisk Leksicon 1935.
  29) Prof. Worm: Lex. læ Ma. II, s. 448.
  30) H. Munthe: Efterretninger/69
  31) Ark. Gen. & Herald.
  32) Bidstrup: Havberg og Arboe, side 125.
  33) Giessing: Præstehistorier.
  34) Munthe Eft./69 (jeg har desværre ikke mere præcis titel lige nu)
  35) Persh.T. 1998:2, 212: Jochen Hahne: Georg Julius Wodroff - afstamning og familie.
  36) Pers.medd. Finn Lüders-Jensen.
  37) Aarhuus Skøde-Panteprotokol.
  38) Jan Løve Østerbyes hjemmeside http://arosleo.dk/vapsaner.htm
  39) Lotte Jensen, pers. medd.: http://w1.498.telia.com/~u49821923/hejnum.htm
  40) pers. medd. Peter Alexander Reinhold Kyhl.
  41) Torben Aastrup, http://www.aastrup.de/
  42) Kinch: Ribes Historie, bind 2
  43) Persh.T. 5 rk, bd. 1909 "En samling jydske Testamenter"
  44) personlig medd. Alice Vels Christensen.
  45) Jyske Saml. 8 B, s. 60
  46) Slægten Bagge og dens aner i middelalderens Ribe. Allan Martens Andersens hjemmeside.
  47) pers. medd. Ellen Marie Søndberg.
  48) H. Friis-Petersen: Studenter ved Kbh. Univ. 1668-1739. (maskinskr., LA/Sj)
  Listen er ikke fuldstændig, men relativt repræsentativ.


  opdateret 22/10 2007.           one step back                 back to  frontpage

Jan Rømer 20.01.2016 23:56

Hej Ove.
Anerne fra Flensborg har jeg "overtaget" efter en gammel slægtsforsker. Jeg har aldrig fået gransket dem selv og har ikke flere oplysninger. mvh.

Ove Carlsen 14.01.2016 19:20

Jeg har fælles familie med jer. Jeg kunne godt tænke mig at kunne gå ind på de enkelte personer. Dem jeg er mest interessered i er slægter fra Flensborg, Lange

Per Vauvert 05.04.2013 16:36

Hej
ID 53944 er ikke Morten Hegelund, men hans søn Christen Mortensen Hegelund, f. omk. 1475, d. 1571.
Dvs. Morten Hegelund har ID 107888.
Venlig hilsen

| Svar

Nyeste kommentarer

24.07 | 20:48

Jeg beklager at måtte meddele, at min hustru Bente Hoberg Nielsen/Damsgaard er afgået ved døden d. 1.7.2021.
Jens Kristian Damsgaard

12.12 | 05:22

Har du ane/ med forbindelse til Amtmanden, von Stemann slægten så ?? vh Lise Ø. Bahr

13.12 | 18:35

holger kofoed-pihl

13.12 | 11:22

Hej Jan. Flot du stadig holder ved! Jeg har skiftet e-mailadresse. Kh. Vibeke.