Mormors slægt

slægtsforskning - genealogy
min mormors slægt - my grandmother (mothers mother) and her ancestors

  Nr. 7 Unni Krog, 1885 -1971, født i Bergen
  Olde (great grand parents)
  Nr. 14 Morten Henrik Schmidt Krog, 1845 - 1889, civilingeniør, Bergen
  Nr. 15 Helene Gertrude Kooter, 1851 - 1923
  Tip1
  Nr. 28 Hans Jensen Krog, 1808 - 1897, præst og provst, stortingsmand, Fane
  Nr. 29 Ingeborg Kristine Endresen, 1813 - 1853
  Nr. 30 Jacob Blaauw Kooter, 1818 - 1887, bankbogholder i Bergen  to get the dutch ancesters only
  Nr. 31 Marie Frederikke Balchen, 1817 - 1883

  Tip2
  Nr. 56 Wilhelm Frimann Krog, 1767 - 1825, amtmand, Stavanger
  Nr. 57 Drude Marie Heiberg, 1777 - 1860
  Nr. 58 Nicolay Endresen, 1790 - 1834, skibsreder, Åsgårdstrand, Borre
  Nr. 59 Christine Sophie Petersen von Fyhren, 1792 - 1876
  Nr. 60 Cornelius Jacob Kooter, 1776 - 1852, købmand i Bergen.
  Nr. 61 Jacoba Johanne Blaauw, 1794 - 1879, født i Rotterdam, død i Bergen.
  Nr. 62 Johan Peter Balchen, 1783 - 1827, reciderende kapellan, Bergen, Holmedal.
  Nr. 63 Christiane Wilhelmine Guldbrandsen, 1789 - 1819.

  Tip3
  Nr. 112 = 238 Troels Christian Krog, 1722 - 1806, præst, provst til Skudenæs. Hans mormor kusine til Ludvig Holberg. Slægter: Lunge, Banner, Grubbe, Drehfeldt, Uldsax, Thott, Due, Eberstein, Panter, Galde, Friis, Kane, Rømer (en del haves om Rømer).
  Nr. 113 = 239 Helene Sophie Meyer, 1735 - 1805. Slægter: Munthe, Friis.
  Nr. 114 Gerhard Heiberg, 1724 - 1788, præst, provst til Skjold.
  Nr. 115 Drude Marie Christie, 1744 - 1777. Christie klanfarver   
  Nr. 116 Christen Endresen, c. 1754 - ?, skipper, Åsgårdstrand, Borre.
  Nr. 117 Ingeborg Margrethe Walløe, c. 1766 - 1829.
  Nr. 118 Morten Smidt Petersen von Fyhren, 1751 - 1825, skibspræst i København, siden præst i Sem.
  Nr. 119 Antonette Augusta Krog, 1754 - 1831, søster til nr. 56, d.a. nr. 112 og 113.
  Nr. 120 Jacob Cornelis Kooter, 1745 - 1813. Slægtsnavnet er mig bekendt benyttet indtil 1980-erne, men nu er der vist ikke flere, der bærer navnet.
  Nr. 121 Guertje Laurenswalig van der Helder, 1746 - 1820.
  Nr. 122 Jacob Blaauw, 1766 - 1841, købmand i Bergen. Der er i slægtseje et maleri af hans skib, "De Goede Hoop", som han kom til Bergen med; på sejlene findes en lang række af slægtens medlemmer nævnt; det er en veritabel slægtstavle. Mange i familien har et foto af maleriet, deriblandt jeg selv.
  En del oplysninger om de ældre slægtsled stammer fra notater i hans bibel. Der er en større efterslægt, hvoraf nogle endnu bærer slægtsnavnet, bl.a. i og omkring Bergen .
  Nr. 123 Jacoba Johanne van der Putten, 1766 - 1853.
  Nr. 124 Hans Berend Glad Balchen, 1756 - 1813, vagtmester i Bergen.
  Hans aner kan føres op til 17 generationer længere tilbage i visse linier: Galtung, Lunge, Orm, Orning, Rotfeldt, Rustung.
  Nr. 125 Maria Frederikke Jacobsdatter Thomassøn, 1755 - 1814.
  Nr. 126 Guldbrand Guldbrandsen, c. 1744 - ?  lysestøber i København, men er formentlig nordmand. Norske faddere til børnene.
  Nr. 127 Dorthe Marie Soel, c. 1764 - ?

  Tip4
  Nr. 224 Christen Krog, 1674 - 1731, personalkapellan, Lindås.
  Nr. 225 Abel Margrethe Masson, 1694 -1778.
  Nr. 226 Hans Edvardsen Meyer, 1685 - 1743, præst, Manger v. Bergen. Identisk med nr. 478.
  Nr. 227 Antonette From, ? -?.
  Nr. 228 Anders Heiberg, 1693 - 1743, præst til Gryten, Romsdalen.
  Nr. 229 Maren Christine Munthe, 1692 - 1731.
  Nr. 230 Edvard Christie, 1701 - 1757, præst til Tysnæs, provst.
  Nr. 231 Magdalene Margrethe Koren, 1722 - 1806.
  Nr. 232 Christen Endresen. Kun navnet kendes.
  Nr. 233 Helene Dorthe Quærenheim, c.1723 - 1756, død i barselseng.
  Nr. 234 Hans Anundsen Walløe,1723 - 1797, f. Hvaløy, Nøtterøy, Vestfold, + i Horten, Vestfold. FS
  Nr. 235 Anne Pedersdatter Holm, 1722 - 1803, f. i Holm, Borre, Vestfold, + Hvaløy, Nøtterøy, Vestfold.FS
  Nr. 236 Morten Henrich Pedersen von Fyhren, 1711 - 1765, købmand, Stavanger.
  Nr. 237 Christine Sophie Smidt, 1712 - 1788.
  Nr. 240 Cornelis Symonz Kooter, 1720 - 1770.
  Nr. 238 = 112
  Nr. 239 = 113
  Nr. 241 Aasjen Jacobs Janbroes Seyde van der Huysduyn, 1718 - 1784.
  Nr. 243 Maartje Wentel.
  Nr. 244 Jacob Jansz Blaauw, 1733 - 1807.
  Nr. 245 Antje Simons Hansje, 1734 - 1817.
  Nr. 246 Johan van der Putten.
  Nr. 247 Jacoba ....
  Nr. 248 Peder Berentssøn Balchen, 1756 - 1813, lensmand.
  Nr. 249 Elen Hansdatter Glad, 1731 - 1795.
  Nr. 255 Dorethea Schaenborg, c.1720 - ? Hun boede sandsynligvis i København og enhver oplysning er mere end velkommen.

  Tip5
  Nr. 448 = 952 Truels Christensen Krog, 1637 - 1705, sognepræst Ørskov, provst.
  Nr. 449 = 953 Maren Thøgersdatter Hoffmann, ? - 1675/80. Var gift 1. gang med en søn af nr. 7406.
  Nr. 450 = 954 Johan Madssen, 1647 - 1718, sognepræst til Lindaas.
  Nr. 451 = 955 Anna Hansdatter Clausen, 1674 - 1769. Gift 2. gang Frimann. Kusine til Ludvig Holberg på moders side.
  Nr. 452 = 956 Edvard Hansen Meyer, 1647 - 1716, præst til Ørkedalen.
  Nr. 453 = 957 Inger Ivarsdatter Munthe, 1662 - 1721.
  Nr. 454 = 958 Jørgen Pedersen From, ? - 1709, krigsbogholder, foged i Ørkedalen.
  Nr. 455 = 959 Ellen/Helene?
  Nr. 456 Gjert Heiberg, 1660 - 1724, sorenskriver, Indre Sg.
  Nr. 457 Sophie Christensdatter Rønne, 1661 - 1736.
  Nr. 458 Ludvig Christopherssøn Munthe, 1657 - 1708, præst i Vik.
  Nr. 459 Karen Iversdatter Leganger, 1667 - 1702.
  Nr. 460 David Andersen Christie, 1673 - 1719, købmand i Bergen.
  Nr. 461 Engel Hosewinckel (el. Haasewinckel), ? - 1740.
  Nr. 462 Johan Koren, 1690 - 1742, sognepræst til Etne, siden Stordøen.
  Nr. 463 Drude Marie Smed, ? - 1763.
  Nr. 469 Anund Walløe, skipsreder, Sandsynligvis Hvaløy, Nøtterøy, Vestfold. FS
  Nr. 470 Berte Ulføe. FS
  Nr. 472 Henrich Petersen von Fyhren, 1662? - 1711, postmester i Stavanger.
  Nr. 473 Birgitte Nyrop, 1685-1767
  Nr. 474 Lauritz Andesen Smith, 1680-1758, købmand, Stavanger.
  Nr. 475 Iohanne Margrethe Leigh, 1691-1766.
  Nr. 476-479 = 224-227.
  Nr. 480 Symon Gerritz Kooter, 1687 - 1746.
  Nr. 481 Trien Cornelis Dochter van Huysduyn, 1688 - 1744.
  Nr. 483 Maartje Woulers Alderwegen.
  Nr. 488 Jan Jacobs Blaauw, 1698 - ?
  Nr. 489 Cuurtje Jacobs Haas, + 1733.
  Nr. 496 Berent Jenssøn Balchen, 1684 - 1754, gæstgiver, lensmand, Gloppen.
  Nr. 497 Anne Rasmusdatter Kvila, 1684 - 1756.
  Nr. 498 Hans Povelssøn Glad, 1688 - 1736, premierløjtnant.
  Nr. 499 Anna Abrahamsdatter, c.1687 - 1766.

  Tip6 (anesammenfald i denne og ældre generationer noteres kun systematisk med nr. i 1 generation)
  Nr. 896 Christen Christensen
  Nr. 897 Edel Thomasdatter Ruus
  Nr. 898 Thøger Hoffmann
  Nr. 899 Lisbeth  Jacobsdatter Banzbill
  Nr. 900 Mads Søffrenssøn (Heiberg), c.1618 - før 1685, handelsmand, Sogn og Bergen.
  Nr. 901 Lisbeth Thomasdatter, ? - 1660/65.
  Nr. 902 Hans Clausen, ? - 1702, toldbetjent, Bergen.
  Nr. 903 Ingeborg Pedersdatter Lem. Moster til Ludvig Holberg.
  Nr. 904 Hans Edvardssøn, forvalter i Strinden.
  Nr. 906 Ivar Andersen, 1630 - 1683, foged i Romsdalen.
  Nr. 907 Anna Munthe, 1639 - 1688.
  Nr. 912 Anders Søffrenssøn, 1630 - 1688, sorenskriver,
  Nr. 913 Maren Morgenstjerne. (DAA)
  Nr. 914 Christen Pedersøn Rønne. Ved ikke mere.
  Nr. 915 Mette Marie Lystrup. Ved ikke mere.
  Nr. 916 Christopher Gjertsøn Morgenstierne, 1619 - 1679, foged, Indre Sogn. Bror til nr. 913. (DAA)
  Nr. 917 Birgitte Ludvigsdatter Munthe.
  Nr. 918 Iver Eriksøn Leganger, 1629 - 1702, præst til Vik.
  Nr. 919 Anna Pedersdatter Finde, 1645 - 1728.
  Nr. 920 Andrew Davidson Christie, 1620 - 1694, købmand i Bergen, engelsk konsul.
  Nr. 921 Anna Henriksdatter Guthrie, ? - 1713. Guthrie-klanens historie og kilt
  Nr. 922 Jan (Johan) Jansson Haasewinckel, ? - 1709, købmand i Bergen.
  Nr. 923 Anne Wernersdatter Hooft, ? - 1727.
  Nr. 924 Claus Jansen Koren, 1657 - 1696, sognepræst til Kvindsherred.
  Nr. 925 Maren Pedersdatter Arentz, 1665 - 1727.
  Nr. 926 Niels Smed, ? - 1716, biskop i Bergen.
  Nr. 927 Magdalene Fleischer, ? - 1732.
  Nr. 946 Hans Pedersen Nyrop, ? - 1701, sognepræst til Lødingen.
  Nr. 947 Benedicte Storm, + før 1704.
  Nr. 948 Andrew Laurenceson Smith, c.1620 - 1694, billedhugger. Har bl.a. lavet den pragtfulde prædikestol i Stavanger Domkirke. Made the beautiful and famous pulpit of the dome of Stavanger.
  Nr. 949 Maren Knudsdatter, 1641 - 1695.
  Nr. 950 Michael Leigh Søffrensen, c. 1656 - 1710, magister philosophiae, rektor Stavanger, lektor Christiansand, canonicus, præst ved Malde, siden Tvedt.
  Nr. 951 Christina Sophia Seehuus(en) Mortensdatter, 1663 - 1700.
  Nr. 952 - 959 = 448 - 455.
  Nr. 960 Gerritz Willomz Kooter, 1664 - 1736.
  Nr. 961 Anna Symonz, 1664 - 1737.
  Nr. 962 Cornelis Gertz Timmern, 1661 - 1721.
  Nr. 964 Jannitz Abdyas, 1664 - 1722.
  Nr. 976 Jacob Dircksz Blaauw, 1670 - 1736.
  Nr. 977 Neeltje Jans Gorter, + 1732.
  Nr. 992 Jens Berentssøn Balchen, c.1637 - 1721, gæstgiver i Korsvik, Vereide. 2. gang gift med efterfgl.:
  Nr. 993 Elisabeth Pedersdatter Fittie, 1660 - 1699.
  Nr. 996 Pouel Hanssøn Glad, + 1708, sognepræst til Eid.
  Nr. 997 Magdalene Rasmusdatter Galtung.
  Nr. 998 Abraham Knudssøn, 1642 - 1712, gæstgiver, Rugsund.
  Nr. 999 Anne Hansdatter Glad. Muligvis søster til Nr. 996?

  Tip7
  Nr. 1794 Thomas Hansen Ruus.
  Nr. 1795 Adelus Truelsdatter Krog.
  Nr. 1800 Søffren Lauritzsøn, c.1575 - 1653. Heiberg-slægtens stamfader. Identisk med nr. 1824.
  Nr. 1801 = 1825 Anna Madsdatter.
  Nr. 1806 = 3822 Peder Lem, 1617 - 1663, reciderende kapellan ved domkirken i Bergen, siden sognepræst i Fane. Han er Ludvig Holbergs morfar.
  Nr. 1807 = 3823 Abel Munthe, 1628 - 1676, datter af nr. 1814 Ludvig Hansen Munthe og nr. 1815 Ingeborg Sørensdatter Friis. Hun er Ludvig Holbergs mormor.
  Nr. 1812 Anders Iversen, foged, Romsdalen.
  Nr. 1813 Inger Jacobsdatter.
  Nr. 1814 Ludvig Hansen Munthe, 1593 - 1649, præst Borreby, biskob i Bergen.
  Nr. 1815 Ingeborg Sørensdatter Friis, 1600 - 1654.
  Nr. 1824 og 1825 identisk med nr. 1800 og 1801.
  Nr. 1826 = 1832 Gert Christophersen Morgenstierne.
  Nr. 1834 og 1835 = nr. 1814 og 1815.
  Nr. 1836 Erik Iversøn Nordal.
  Nr. 1837 Karen Nielsdatter Werner.
  Nr. 1838 Peder Jørgensen Finde.
  Nr. 1839 Barbara Henriksdatter Nitter.
  Nr. 1842 Henrik Guthrie, (1610 - 1680), borger i Norge og Bergen 1650.
  Nr. 1846 Werner Hooft.
  Nr. 1848 Johan (Jan) Hendriksen Koren, 1620/30 - 1657/69, købmand i Bergen.
  Nr. 1849 Trenke von Rechen, c. 1630 - c.1662.
  Nr. 1850 Peter Henriksen Arentz, 1633 - 1710, sognepræst til Kvindherred.
  Nr. 1851 Sara Hansdatter, 1644 - 1720.
  Nr. 1852 Peder Hansen Smidt, + 1678, fra Kiel, rådmand i Bergen.
  Nr. 1853 Margrethe Nielsdatter Stud.
  Nr. 1854 Gregorius Fleischer, e.1633 - 1715, apoteker i København.
  Nr. 1855 Rebekka Friis, + 1682.
  Nr. 1894 Mikkel Olufsen Storm, 1618 - 1689.
  Nr. 1895 Sophia Christensdatter Bloch, - 1689 -.
  Nr. 1900 Søffren Michelsen (Leigh), brygger, København.
  Nr. 1902 Morten Hanssøn Seehuusen, 1629 - 1694, født i Slesvig eller Holsten (Bredsted), godsejer, rådmand i Stavanger.
  Nr. 1903 Elisabeth Søffrensdatter Godtzen, 1639 - 1714.
  Nr. 1952 Dirck Dircksz Blaauw, 1630 - 1680. Hans forfædre er kendt yderligere 6 generationer tilbage.
  To get his ancesters 6 generations click
  De har tilknytning til Westzaan i Holland. Den ældste er Pieter Saen, f. 1450 i Westzaan.
  Nr. 1953 Neel Jacobs Haes, + 1671.
  Nr. 1984 Berent Jonssøn Balchen.
  Nr. 1985 Malene ...., + 1660.
  Nr. 1994 Rasmus Pederssøn, 1625 - 1676, sognepræst i Strandebarn.
  Nr. 1995 Magdalene Lauritsdatter Galtung, + 1681.

  Tip8
  Nr. 3588 Hans Hansen
  Nr. 3589 Elsebe Thomasdatter (Ruus)
  Nr. 3590 Truels Lauridzen Krog
  Nr. 3591 Synnøve ...
  Nr. 3612 Niels Pedersen Lem, foged i Hedrum Præstegjæld, foged og tolder i Larvik.
  Nr. 3613 Mette Pedersdatter Jernskæg Baden.
  Nr. 3626 Jacob Pederssøn, 1536 - 1633, lagmand, Trondheim.
  Nr. 3627 Margrethe Pedersdatter Falch, + 1623.
  Nr. 3628 Hans Munthe, 1560 - 1601, sognepræst i Tikøb.
  Nr. 3629 Catrine de Fine, + 1601.
  Nr. 3630 = 3670 Søren Friis, + e. 1612, slotsskriver, Riberhus.
  Nr. 3631 = 3671 Marine Hansdatter Svaninge.
  Nr. 3676 Jørgen Finde, slotsskriver.
  Nr. 3677 Maren Michelsdatter van Thien.
  Nr. 3678 Henrik Nitter.
  Nr. 3679 Mette Andersdatter.
  Nr. 3684 Joen Guthrie, Montrose, Skotland.

  Nr. 3696 Henrich Korn, c. 1590 - 1664, købmand i Bergen.
  Nr. 3697 Mari (Margrethe) Jacobsdatter, + e. 1645.
  Nr. 3698 Claus v. Rechen, Hamburg.
  Nr. 3700 Henrich Arentz, + 1644, borger i Bergen.
  Nr. 3702 Hans Tharaldsen, + 1668, sognepræst i Kvindsherred.
  Nr. 3703 Maren Povelsdatter Alstrup, 1616 - 1660.
  Nr. 3704 Hans Smidt, "fornemme mand" i Kiel.
  Nr. 3708 Esaias Fleischer, 1586 - 1663, hofapoteker hos Chr. IV.
  Nr. 3709 Maren Hansdatter, 1605 -1675.
  Nr. 3710 Henrik Friis, købmand og borgmester i København.
  Nr. 3711 Magdalene Klaumann.
  Nr. 3800 Michael Søffrenssøn Leigh, - 1629 - 1645 - før 1656. Dette ægtepar lidt usikkert.
  Nr. 3801 Johanne .... + e. 1656.
  Nr. 3804 Hans Seehuusen, handelsmand, Bredsted i Slesvig eller Holsten.
  Nr. 3805 Christine Mortensdatter.
  Nr. 3806 Søffren Pedersen Godtzen, 1599 - 1665, borgmester i Stavanger.
  Nr. 3807 Elisabeth Christensdatter Trane, 1639 - 1714.
  Nr. 3990 Laurits Johannesen Galte til Torsnes, Hardanger, 1588 - 1659, adlet 1648. Skjold: oprejst sort vildsvin i sølvfelt, på hjelmen et halvt sort vildsvin.
  Nr. 3991 Lisbeth Ottesdatter Orning, + 1676.

  Tip9
  Nr. 7178 Thomas Ruus, fra Deventer, Holland.
  Nr. 7179 Anna "på Bjerget"
  Nr. 7180 Lauritz Nielsen Krog.
  Nr. 7224 Peder Lem.
  Nr. 7226 Peder Iversen Jernskæg Baden, + 1616, til Fritzø.
  Nr. 7227 Margrethe Breide, + 1617.
  Nr. 7252 Peder Ibssøn, + 1569, foged Nr. Lyng, Jylland.
  Nr. 7253 Anna Pedersdatter.
  Nr. 7256 = 7336 Ludvig Munthe, købmand i Lübeck.
  Nr. 7257 = 7337 Elisabeth Paludan.
  Nr. 7258 = 7338 Arnoldus de Fine (van der Ende). Hofmusicus. Stamfader til slægten de Fine.
  Nr. 7259 = 7339 Anna Pedersdatter.
  Nr. 7260 = 7340 Christen Friis, + 1580.
  Nr. 7261 = 7341 Kirsten Christensdatter, 1545 - 1618.
  Nr. 7262 = 7342 Hans Svaninge, 1503 - 1584. Historieskriver for kongen. Udløste ved sin uhildede berømmelse af denne en krig mellem Sverige og Danmark. Men måske var den kommet alligevel?
  Nr. 7263 = 7343 Marie (Marine) Sørensdatter Stage, 1539 - 1615.
  Nr. 7354 Michael van Thien (Funtin)
  Nr. 7355 Tora Hansdatter
  Nr. 7358 Anders Lauritzsøn, c.1570 - 1630.
  Nr. 7359 Maren Trudesdatter, + c. 1653/54.
  Nr. 7406 Povel Madssøn Alstrup, 1580 - 1639, sognepræst, Kvindsherred.
  Nr. 7407 Else Eriksdatter.
  Nr. 7418 Hans Pedersen, borgmester i Slangerup.
  Nr. 7419 Maren Surbeck, tidligst + 1655.
  Nr. 7614 Christen Christensen Trane d. Yngre.
  Nr. 7615 Anne Jensdatter.
  Nr. 7980 Johannes Lauritssøn Valen.
  Nr. 7981 Herborg Thorbjørnsdatter, + c.1633.
  Nr. 7982 Otte Thomassøn Orning til Vatne, admiral, + 1607.
  Nr. 7983 Anna Eriksdatter Orm.

  Tip10
  Nr. 14359 Ingeborg "på Bjerget", som har dom for, at hun ikke er heks. "Bjerget" er den samme lokalitet i Bergen som Ludv. Holbergs "Jeppe på Bjerget" er opkaldt efter.
  Nr. 14452 Iver Jensen Jernskæg til Fritzø, + 1570.
  Nr. 14453 Karin Olufsdatter Galde, + 1565.
  Nr. 14454 Joachim Breide til Vorgård.
  Nr. 14455 Emmerrentze Clausdatter Emmiksen.
  Nr. 14512 Adam von Munthe.
  Nr. 14514 Hans Paludan.
  Nr. 14515 Barbara van der Rone.
  Nr. 14522 Christen Mattssøn?
  Nr. 14526 Søvren Jacobssøn Stage.
  Nr. 14527 Anne Søvrensdatter Klyne.
  Nr. 14838 Simon Surbæk, borgmester i København.
  Nr. 14839 Karine ....
  Nr. 15960 Laurtits Johannesen på Valen, c.1500 - 1560.
  Nr. 15961 N.N. Fartinsdatter.
  Nr. 15962 Thorbjørn Olavssøn på Sandven, - 1564 - 1567 -, ~ ca. 1550 med:
  Nr. 15963 N.N. Pedersdatter.
  Nr. 15964 Thomas Orning til Ellinggård, - 1584 -.
  Nr. 15965 Dorthe Christensdatter Munk.
  Nr. 15966 Erik Erikssøn Orm til Vatne og Valvatne, - 1567 -.
  Nr. 15967 Magdalene Kristoffersdatter Rustung.

  Tip11
  Nr. 28904 Jens Lauritsen til Odinstrup.
  Nr. 28905 Karin (Maren?) Markusdatter. Se "Våre forfedre, nr. 1283, DPT4,6, s. 201.
  Nr. 28906 Oluf Galde til Thomb, + 1530, forlenet til Sparbu, Gavdal og Jämtland 1509, Valdris 1524. Gift 2 Karen Kane? gift 3. Anna Pedersdatter Væbner.
  Nr. 28907 Ulfhilde Henriksdatter Friis
  Nr. 28908 Hans Breide til Vorgård.
  Nr. 28909 Tak Emmiksdatter.
  Nr. 28910 Claus Emmiksen til Tyrstrupgård.
  Nr. 28911 Katrine Holck af Melsgård.
  Nr. 31920 Johannes Torgilssøn, af Galtungslægten?
  Nr. 31922 Fartin Mattssøn på Seim (1518) og Ænes (1532), + e. 1563.
  Nr. 31923 Karen Cold, enke efter Trond Sigurdsson Rustung?
  Nr. 31926 Peder Nicolaussøn på Torsnes.
  Nr. 31928 Sven Mattssøn Orning til Eget.
  Nr. 31929 Maren Sørensdatter Munk, - 1537 -.
  Nr. 31932 Erik Ormssøn, -1523 - 1564.
  Nr. 31932 Kristina Torsteinsdatter.

  Tip12
  Nr. 57812 Svend Galde til Thomb, + 1499, ridder, Norges riges råd, høvedsmand til Akerhus.
  Nr. 57813 Kirsten Gautesdatter Kane, + 1520. Gift 2. Peder Griis (-1514-)
  Nr. 57814 Henrik Friis af Haraldskjær til Holmegård, Bohus Len. (-1489-1494-). Forfædre/ancestorsof Henrik Friis.
  Nr. 57815 Karen Engelbrechtsdatter Skade (Kraus).
  Nr. 63840 Torgils Vikingssøn, - 1457 -.
  Nr. 63852 Nicolaus Ragnvaldssøn, ~ 1452 med:
  Nr. 63853 Herborg Bårdsdatter på Torsnes. Se hendes slægts ældste led, Galtung.
  Nr. 63856 Mads Svendssøn (Orning) til Eget.
  Nr. 63857 Anne Roed.
  Nr. 63858 Søren Pederssøn Munk til Havbro, - 1502 -.
  Nr. 63859 Gjertrud Jensdatter Rotfeldt.
  Nr. 63864 Orm Erikssøn, Stavanger, væbner 1490, henrettet af Chr.II 1521.
  Nr. 63865 Astrid Ormsdatter.

  Tip 13
  Nr. 115624 Poul Galde til Holleby o. 1400. Tidligere led kendes.
  Nr. 115626 Gaute Kane til Strøm, ridder, -1442-1483-. Tidligere led kendes.
  Nr. 115627 Salug Thorsteinsdatter Rømer. Forfædre/ancestorsRømer . Det er den gamle norske adelsslægt Rømer.
  Nr. 115628 Henrik Friis af Haraldskjær og Stollinggård. se
  Nr. 115629 Anna Lunge Olufsdatter. se
  Nr. 115630 Engelbret Staffensen Skade. Tidligere led kendes.
  Nr. 115631 Ulvilde Brynjulfsdatter. Tidligere led kendes.
  Nr. 127680 Viking Finssøn, - 1436 - 1469 -.
  Nr. 127706 Bård Sigurdssøn til Torsnes, - 1410 - 1446 -. Yderligere 7 generationer kendt: Galtung.
  Nr. 127707 Gyrid Thorbergsdatter.
  Nr. 127712 Svend Orning.
  Nr. 127718 Jens Nielsen Rotfeldt til Bentskov, - 1502 -. Tidl. led kendes.
  Nr. 127719 Christence Olufsdatter Lunge. Søster til 115629.
  Nr. 127730 Orm Iversen.
  Nr. 127731 Gyrid Bårdsdatter. Datter af nr. 127706, se denne.  Litteratur:
  1) Trulseslægten Krog (Krog)
  2) DAA, Dansk Adels Årbog (Morgenstjerne)
  3) Våre forfædre, nr. 1283. (Jernskæg)
  4) DPT 4,6, s. 201 (Jernskæg)
  5) Johs. Bergwitz: Norske embedsmænd
  6) Mina Brandt: Slægtstavle
  7) W.H. Christie: Genealogiske  optegnelser om slægten Christie
  8) E. Schæffer Dam: Danske apotekers historie.
  9) Thorbjørn Engø: Slektsbok om 8 Tjørøslekter.
  10) Galtung: Galtung-slægten
  11) Fr. Grønvold: Stamtavle over slekten Orning
  12) Hist. Tidsskr: Oplysninger om slægten Balchen.
  13) H. Jacobsen: Gamle slekter i Vestfold.
  14) W. Lassen: Norske stamtavler.
  15) S. Loennecker: J. Chr. Loenecker (om slægten Endresen)
  16) norsk Adelskalender: om slægten Munthe.
  17) Norsk slektshist. Tidskr.: Bergenslekten Koren.
  18) Personalhist.Tidsskr.: 1.rk, 1.bd, 1880: Slægten von Fyhren.
  19) Oliver Smith: A. Lawrenceson Smith.
  20) H.K. Steffens: Norske slekter (Heiberg)
  21) A.M. Wiesener: Bergens borgerb. 1752-1865.
  22) A.M. Wiesener: Dødsfall/Bergen 1765-1850
  23) A.M. Wiesener: Oplysninger om slekten Balchen.
  24) www.men-in-kilts.com
  25) Family Search (FS) familysearch.com    

  Links: ingen på edb, men jeg har meget stof om slægterne, især Rømer.
  Links: nothing on the net or edb, but lots in my handwritten archives.


  opdateret 6/1 07.       one step back               back to  frontpage

Jan 17.11.2014 21:23

Hej Christina.
Om du mailer din e-mailadress, skal jag skicka en kopia av fotoet till dig.
Min e-mail är jromer[a]dadlnet.dk
Många hälsninger
Jan

Christina Iderbring 17.11.2014 15:37

Hej!
Jag är ättling till Jacob Blaauw och skulle också vilja ha en kopia på målningen av skeppet. mvh Christina

Merete 24.11.2013 18:31

Hei
Er det mulig å få kopi av bilde av maleri af hans skib, "De Goede Hoop"? og av bibelen? Jacob Blaauw er min 5th grand grandfather. mvh Merete Lindén Dahle

Jan 26.11.2013 13:05

Hej Merete.
Hyggeligt at få kontakt med familie.
Send mig din e-mail adresse på jromer[a]dadlnet.dk
så får du et foto af skibet. Biblen er ikke min.
Mvh. Ja

| Svar

Nyeste kommentarer

24.07 | 20:48

Jeg beklager at måtte meddele, at min hustru Bente Hoberg Nielsen/Damsgaard er afgået ved døden d. 1.7.2021.
Jens Kristian Damsgaard

12.12 | 05:22

Har du ane/ med forbindelse til Amtmanden, von Stemann slægten så ?? vh Lise Ø. Bahr

13.12 | 18:35

holger kofoed-pihl

13.12 | 11:22

Hej Jan. Flot du stadig holder ved! Jeg har skiftet e-mailadresse. Kh. Vibeke.